23 39 66 70

Måned: oktober 2014

09 okt - 2014

Bruk av arbeidsgivers bil på tjenestereise med overnatting, arbeidsgiveravgift

Bruk av arbeidsgivers bil på tjenestereise med overnatting, arbeidsgiveravgift
Skattedirektoratet har avsagt en bindende forhåndsuttalelse vedrørende arbeidsgivers plikt til å betale arbeidsgiveravgift ved ansattes bruk av tjenestebil på reise med overnatting.
Source: NARF
LES MER

08 okt - 2014

A-ordningen: Innhent informasjon om personaldata på dine lønnskunder

A-ordningen: Innhent informasjon om personaldata på dine lønnskunder
NARF har i samarbeid med regnskapsførere utarbeidet et skjema som kan benyttes overfor lønnskunder for å få innhentet korrekt informasjon om personaldata i forbindelse med a-ordningen som trer i kraft i 2015.
Source: NARF
LES MER

08 okt - 2014

Statsbudsjettet 2015 – Forslag til skatte- og avgiftsendringer

Statsbudsjettet 2015 – Forslag til skatte- og avgiftsendringer
Redusert formuesskatt og økt registreringsgrense for merverdiavgift er blant det som foreslås i årets statsbudsjett. Her får du en oppsummering av endringsforslagene.
Source: NARF
LES MER

07 okt - 2014

A-meldingen: Dato for siste lønnsendring og endring av stillingsprosent kan settes til 1.1.2015

A-meldingen: Dato for siste lønnsendring og endring av stillingsprosent kan settes til 1.1.2015
Det er først når lønn eller stillingsprosent endres på et senere tidspunkt, reelle datoer er viktige.
Source: NARF
LES MER

07 okt - 2014

Høringsutkast til bokføringsstandard om sideordnede spesifikasjoner

Høringsutkast til bokføringsstandard om sideordnede spesifikasjoner
Bokføringsstandardstyret legger i høringsutkastet til grunn at lovgivningen ikke er til hinder for bruk av sideordnede spesifikasjoner, men at visse forutsetninger må oppfylles.
Source: NARF
LES MER

03 okt - 2014

Hva må du som regnskapsfører forberede før a-ordningen trer i kraft?

Hva må du som regnskapsfører forberede før a-ordningen trer i kraft?
For å få best mulig start på den nye måten å innrapportere lønnsinformasjon på, er det helt nødvendig å starte forberedelsene i god tid før 2015.
Source: NARF
LES MER

03 okt - 2014

Konkurstallet øker

Konkurstallet øker
I september økte antallet konkurser og tvangsavviklinger med 23,3 prosent sammenlignet med september i fjor, melder Brønnøysundregistrene. I løpet av de ni første månedene i år var økningen 6,1 prosent.
Source: NARF
LES MER

03 okt - 2014

Alle arbeidsgivere må fra nyttår forholde seg til a-ordningen

Alle arbeidsgivere må fra nyttår forholde seg til a-ordningen
Den såkalte «a-ordningen» er den nye måten å innrapportere informasjon om arbeidstakere og lønn på til skatteetaten, NAV og SSB.
Source: NARF
LES MER

02 okt - 2014

Mval. § 8-1 – Fradragsrett for inngående merverdiavgift – Skattedirektoratets brev 28. januar 2014

Mval. § 8-1 – Fradragsrett for inngående merverdiavgift – Skattedirektoratets brev 28. januar 2014
Spørsmål om fradragsrett for avgift på kostnader knyttet til salg av to eiendomsselskaper (AS) som har inngått i en fellesregistrering med morselskapet
Source: NARF
LES MER

02 okt - 2014

Registrering av mindreårige i mva-registeret – mval § 2-1 første ledd første punktum – Skattedirektoratets fellesskriv av 18. september 2014

Registrering av mindreårige i mva-registeret – mval § 2-1 første ledd første punktum – Skattedirektoratets fellesskriv av 18. september 2014
Mindreårige som har fylt 15 år kan på visse vilkår registreres på eget navn i Merverdiavgiftsregisteret. Dette kan være aktuelt f.eks for unge bloggere og app-utvilkere
Source: NARF
LES MER