23 39 66 70

Måned: november 2014

28 nov - 2014

Dom om tilbakekall av autorisasjon som regnskapsfører

Dom om tilbakekall av autorisasjon som regnskapsfører
Lagmannsrettens dom gir klare føringer for at regnskapsførers organisasjon, rutineopplegg og internkontroll må være i samsvar med regnskapsførerregelverket, hvitvaskingsregelverket og god regnskapsføringsskikk. Det er lagt vekt på at regnskapsførere…
Source: NARF
LES MER

26 nov - 2014

A-ordningen: Implementeringsguide og andre hjelpemidler fra NARF

A-ordningen: Implementeringsguide og andre hjelpemidler fra NARF
NARF har utarbeidet flere hjelpemidler knyttet til innføringen av a-ordningen. Du finner en samlet oversikt her.
Source: NARF
LES MER

24 nov - 2014

Forslag til ny skatteforvaltningslov

Forslag til ny skatteforvaltningslov
Finansdepartementet har sendt på høring forslag til ny skatteforvaltningslov. Forslaget innebærer en samling av forvaltningsreglene for skatt og avgift i én uttømmende lov. Målet er å øke tilgjengeligheten for brukerne.
Source: NARF
LES MER

22 nov - 2014

Beløpsgrenser mva – politisk budsjettenighet

Beløpsgrenser mva – politisk budsjettenighet
NARF har fått gehør for vårt brev av 15. oktober 2014 til Stortingets finanskomite vedrørende endring av beløpsgrenser for mva-registrering og mva-fritak for privat import.
Source: NARF
LES MER

21 nov - 2014

Ny særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands

Ny særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands
Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene er blitt enige om en ny «Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands», med virkning fra og med 1. januar 2015 til og med 31. desember 2017.
Source: NARF
LES MER

19 nov - 2014

Høyesterett avviser fradragsrett for kildeskatt på utbytte omfattet av fritaksmetoden

Høyesterett avviser fradragsrett for kildeskatt på utbytte omfattet av fritaksmetoden
I en dom avsagt av Høyesterett slås det fast at kildeskatt som selskaper betaler på utbytte fra aksjer omfattet av fritaksmetoden ikke gir fradragsrett i norsk inntekt.
Source: NARF
LES MER

17 nov - 2014

Bidrag fra pensjonsinnretning til oppreservering

Bidrag fra pensjonsinnretning til oppreservering
Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har utgitt en veiledning om regnskapsmessige konsekvenser for kvalifiserende forsikringspolise av at deler av oppreserveringsbehovet ved innføring av K2013 skal dekkes av pensjonsinnretningens egenkapital.
Source: NARF
LES MER

13 nov - 2014

A-ordningen: Endringsbilag til gjeldende oppdragsavtale

A-ordningen: Endringsbilag til gjeldende oppdragsavtale
Et alternativ til å utarbeide nye komplette oppdragsavtaler i forbindelse med innføringen av a-ordningen, er å utarbeide endringsbilag som tar for seg nødvendige endringer. Du får tilgang til et standardisert endringsbilag her.
Source: NARF
LES MER

11 nov - 2014

Positiv utvikling i regnskapsbransjen

Positiv utvikling i regnskapsbransjen
NARF har foretatt en analyse av omsetning, lønnsomhet og produktivitet i regnskapsbransjen.
Source: NARF
LES MER

11 nov - 2014

Lønnsnivå 2014

Lønnsnivå 2014
Nå kan du laste ned resultatene fra årets lønnsundersøkelse. Vi har utarbeidet lønnsstatistikk som tar for seg utviklingen på overordnet nivå, og en kalkulator for å gi den enkelte et noe mer personlig sammenligningsgrunnlag.
Source: NARF
LES MER