23 39 66 70

Måned: desember 2014

09 des - 2014

A-ordningen: Frist for levering av a-melding innen lott eller part i fiske- og fangstnæringen er til vurdering

A-ordningen: Frist for levering av a-melding innen lott eller part i fiske- og fangstnæringen er til vurdering
Fristen som vurderes gjelder lottoppgjør som gjelder forrige år.
Source: NARF
LES MER

08 des - 2014

A-ordningen: Regnskapsbyråene ligger godt an med forberedelsene

A-ordningen: Regnskapsbyråene ligger godt an med forberedelsene
To tredjedeler av regnskapsbyråene legger opp til å innrapportere a-meldingen samtidig med kjøring av lønn.
Source: NARF
LES MER

05 des - 2014

Oppdatering av GBS 1 Utstedelse av kreditnota

Oppdatering av GBS 1 Utstedelse av kreditnota
Bokføringsstandardstyret har oppdatert GBS 1 Utstedelse av kreditnota, som følge av forskriftsendringer fra 01.01.14. Det er også tatt inn ny veiledning om selgers utstedelse og oppbevaring av kreditnotaer.
Source: NARF
LES MER

04 des - 2014

Skattedirektoratet varsler at "Betalinger til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted" blir ny oppgavetype

Skattedirektoratet varsler at "Betalinger til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted" blir ny oppgavetype
Oppgavetypen erstatter dagens 401-kode i lønns- og trekkoppgaven, og skal leveres første gang i 2016.
Source: NARF
LES MER

04 des - 2014

Takseringsregler for 2014

Takseringsregler for 2014
Skattedirektoratet har publisert takseringsreglene gjeldende for inntektsåret 2014
Source: NARF
LES MER

02 des - 2014

Scheel-utvalgets utredning om selskapsskatten fremlagt

Scheel-utvalgets utredning om selskapsskatten fremlagt
Utvalget anbefaler at dagens modell for skattlegging av selskaper beholdes, men at satsen reduseres fra 27 prosent til 20 prosent for å tilpasse selskapsskatten til den internasjonale utviklingen.
Source: NARF
LES MER

02 des - 2014

Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten

Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten
Finansdepartementet har sendt på høring forslag om overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten.
Source: NARF
LES MER

01 des - 2014

A-ordningen: Lott eller part i fiske- og fangstnæringen

A-ordningen: Lott eller part i fiske- og fangstnæringen
Lott eller part i fiske og fangst skal rapporteres i a-meldingen. Dette gjelder både månedlig forskudd på lott og avregning i forbindelse med lottoppgjør.
Source: NARF
LES MER