23 39 66 70

År: 2014

21 okt - 2014

NARF i åpen høring om Statsbudsjettet 2015

NARF i åpen høring om Statsbudsjettet 2015
I Finanskomiteens høring den 20.10.2014 advarte NARF om svakheter ved skatteklagenemndsordningen, oppbevaringsplikten, forslaget om endringer i beløpsgrensen for registrering i avgiftsmanntallet og forslaget om økning av grensen for tollfri netthandel.
Source: NARF
LES MER

21 okt - 2014

Bindende forhåndsuttalelse – spørsmål om adgang til aktivering av byggelånsrenter ved vareproduksjon

Bindende forhåndsuttalelse – spørsmål om adgang til aktivering av byggelånsrenter ved vareproduksjon
Skattedirektoratet har i en bindende forhåndsuttalelse (BFU 17/14) vurdert om skattyter kan velge å aktivere byggelånsrenter knyttet til oppføring av boliger for salg, eller om rentene må fradragsføres direkte. Skatteloven § 6-40 åttende ledd gir aktiveringsrett for byggelånsrenter knyttet til egenutvikling av driftsmidler, og selskapet som ba om forhåndsuttalelsen argumenterte for at tilsvaren…
Source: NARF
LES MER

21 okt - 2014

Fusjoner som regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden

Fusjoner som regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden
Norsk RegnskapsStiftelse har publisert et høringsutkast til endrede regler om fusjoner som regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden. Dette er et tilleggskapittel i ny norsk regnskapsstandard for øvrige foretak som ble sendt på høring 2. april 2014.
Source: NARF
LES MER

21 okt - 2014

Oppdatering av god bokføringsskikk del 2

Oppdatering av god bokføringsskikk del 2
I denne omgang er det uttalelser om god bokføringsskikk GBS 5, 9, 10 og 13 som er oppdatert, primært som følge av endringene i bokføringsforskriften som trådte i kraft 1. januar 2014.
Source: NARF
LES MER

21 okt - 2014

Oppdatering av god bokføringsskikk

Oppdatering av god bokføringsskikk
Bokføringsstandardstyret har oppdatert bokføringsstandarder og -uttalelser, primært som følge av endringene i bokføringsforskriften som trådte i kraft 1. januar 2014.
Source: NARF
LES MER

17 okt - 2014

Prinsipputtalelse om metoden for beregning av latent skatt

Prinsipputtalelse om metoden for beregning av latent skatt
Skattedirektoratet har den 15. oktober 2014 publisert en uttalelse som redegjør for hvordan latent skatt kan fastsettes ved beregning av vederlag ved overtakelse av formuesgoder ved arv eller gave.
Source: NARF
LES MER

16 okt - 2014

NARFs brev til Stortingets finanskomite – kommentarer til statsbudsjettets forslag om økte beløpsgrenser i mva-regelverket

NARFs brev til Stortingets finanskomite – kommentarer til statsbudsjettets forslag om økte beløpsgrenser i mva-regelverket
NARF mener økte beløpsgrenser for mva-registrering og privat import har uheldig konkurransevridende effekt
Source: NARF
LES MER

15 okt - 2014

Prinsipputtalelse om omklassifisering av lån

Prinsipputtalelse om omklassifisering av lån
Skattedirektoratet har 10. oktober 2014 gitt en prinsipputtalelse som beskriver hvordan den skattemessige behandlingen blir i enkelte typetilfeller når et ikke-reelt lån omklassifiseres til lønn eller utbytte, men hvor det opplyste mellomværende har variert fra år til år. Skattedirektoratet uttaler at reduksjoner i mellomværende mellom aksjonær og selskap som skjer før det er iverksatt…
Source: NARF
LES MER

15 okt - 2014

Mer fleksible arbeidstidsregler

Mer fleksible arbeidstidsregler
Regjeringens forslag om endringer i arbeidsmiljøloven har vært på høring. NARF svarer med ønske om mer fleksible arbeidstidsregler.
Source: NARF
LES MER

10 okt - 2014

Husk at enkeltpersonforetak som driver regnskapsførervirksomhet må sende inn årsregnskap mv.

Husk at enkeltpersonforetak som driver regnskapsførervirksomhet må sende inn årsregnskap mv.
Finanstilsynet har kritisert 189 regnskapsførere som er innehaver av enkeltpersonforetak for ikke å ha utarbeidet og sendt inn årsregnskap, årsberetning og eventuelt revisjonsberetning.
Source: NARF
LES MER