23 39 66 70

År: 2014

04 jul - 2014

Konsernbidrag og endringsadgang – ny uttalelse fra Skattedirektoratet

Konsernbidrag og endringsadgang – ny uttalelse fra Skattedirektoratet
Skattedirektoratet behandler i uttalelsen spørsmålet om rekkevidden av endringsadgang, både med hensyn til hvilke selskaper i konsernet adgangen omfatter, endring for etterfølgende år, samt konsekvenser av omorganiseringer som endrer selskapsstrukturen.
Source: NARF
LES MER

03 jul - 2014

Har du tatt i bruk regnskapsføreruttalelsen?

Har du tatt i bruk regnskapsføreruttalelsen?
Regnskapsføreruttalelsen er en bekreftelse fra regnskapsfører på at regnskapsarbeidet er utført etter regelverket og god regnskapsføringsskikk. Den er således et kvalitetsstempel som kunden kan bruke overfor banker og andre av sine regnskapsbrukere.
Source: NARF
LES MER

01 jul - 2014

Regelendringer som gjelder fra 1. juli 2014

Regelendringer som gjelder fra 1. juli 2014
Her gis en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. juli 2014 på Finansdepartementets ansvarsområde. Oversikten er delt inn i områdene skatter, avgifter og finansmarkedene.
Source: NARF
LES MER

01 jul - 2014

Merverdiavgiftsloven § 8-8 – betaling via bank – forholdet til skjønn etter merverdiavgiftsloven § 18-1 – Skattedirektoratets fellesskriv av 27. juni 2014

Merverdiavgiftsloven § 8-8 – betaling via bank – forholdet til skjønn etter merverdiavgiftsloven § 18-1 – Skattedirektoratets fellesskriv av 27. juni 2014
Felleskrivet gjengis her ordrett og omhandler spørsmål knyttet til kravet om betaling via bank mv. som vilkår for fradragsrett for inngående MVA.
Source: NARF
LES MER

01 jul - 2014

Merverdiavgiftsloven § 6-14 – Overdragelse av virksomhet – Strukturkvoter – Skattedirektoratets fellesskriv 24.6.2014

Merverdiavgiftsloven § 6-14 – Overdragelse av virksomhet – Strukturkvoter – Skattedirektoratets fellesskriv 24.6.2014
Skrivet gjengis her ordrett. Skrivet gjelder overdragelse av strukturkvoter knyttet til fiskefartøyer er omfattet av avgiftsfritaket for varer og tjenester som omsettes som ledd i overdragelse av virksomhet.
Source: NARF
LES MER

30 jun - 2014

Vurdering av behov for utvidet oppbevaringstid

Vurdering av behov for utvidet oppbevaringstid
Skattedirektoratet har avgitt sin vurdering av behovet for lenger oppbevaringstid enn fem år for deler av regnskapsmaterialet eller enkelte bransjer.
Source: NARF
LES MER

26 jun - 2014

Ny standard for god regnskapsføringsskikk (GRFS)

Ny standard for god regnskapsføringsskikk (GRFS)
Styrene i NARF, Økonomiforbundet og Revisorforeningen har vedtatt en ny standard for god regnskapsføringsskikk (GRFS). Den nye standarden trer i kraft for regnskapsoppdrag som utføres 1. januar 2015 eller senere, og erstatter samtidig GRFS 0, 1, 2 og 3.
Source: NARF
LES MER

24 jun - 2014

Forsinkelsesrente og standardkompensasjon for inndrivelseskostnader fra 1. juli 2014

Forsinkelsesrente og standardkompensasjon for inndrivelseskostnader fra 1. juli 2014
Forsinkelsesrenten for annet halvår 2014 er satt til 9,50 % p.a. Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader er satt til kr. 320.
Source: NARF
LES MER

22 jun - 2014

Kravet om originalbilag til reise- og utleggsregninger oppheves

Kravet om originalbilag til reise- og utleggsregninger oppheves
Skattedirektoratet har opphevet originalitetskravet til reiseregninger og utleggsoppstillinger. Endringen legger til rette for at utlegg nå kan behandles helelektronisk allerede fra arbeidstakers hånd.
Source: NARF
LES MER

19 jun - 2014

Norske bedrifter meget tilfreds med revisorer og regnskapsførere

Norske bedrifter meget tilfreds med revisorer og regnskapsførere
EPSI Norge har resultater fra en undersøkelse hvor kunder av revisjons- og regnskapsbyråene i Norge, er intervjuet i tidsrommet 28. april til 2. juni.
Source: NARF
LES MER