23 39 66 70

Måned: januar 2015

19 jan - 2015

Lønn

Vi beregner lønn basert på kundens lønnsgrunnlag og sender ut lønnsslipper. Vi tar oss av rapportering til offentlige myndigheter. Vi tilbyr også betaling av lønn, herunder forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift.

Vi har god kompetanse på lønnsregelverket, slik at problemstillinger rundt reiser og diett, fri telefon, fri bil m.v. blir tatt hånd om på en god måte.

Ønsker du mer informasjon?Kontakt oss på 23 39 66 70
19 jan - 2015

Stiftelse av selskaper

Vi tilbyr bistand innen stiftelse av aksjeselskaper og registrering av enkeltpersonforetak. Vi bistår med stiftelsesprotokoller, vedtekter og registrering i Brønnøysund. Aksjeselskap har blitt en god løsning for mange næringsdrivende, men i noen tilfeller kan annen selskapsform være mer hensiktsmessig. Vi gir råd om selskapsform, og bistår til en rask og effektiv stiftelsesprosess.

Ønsker du mer informasjon?Kontakt oss på 23 39 66 70
19 jan - 2015

Rådgivning/bistand

Vi bistår med rådgivning innen skatt og andre problemstillinger knyttet til driften. Vi bistår med selskapsetablering, budsjettering, likviditetsstyring. og gjennomgang av kundens interne rutiner relatert til regnskapet. Vi bistår med utarbeidelse av styre- og generalforsamlingsprotokoller.

Ønsker du mer informasjon?Kontakt oss på 23 39 66 70
19 jan - 2015

Outsourcing

Ønsker du nær kontakt med din regnskapsfører, og ha full tilgang på dine bilag? Foruten løsninger med nettportal, hvor du kan se rapporter og innscannede bilag, tilbyr vi også regnskapsføring i kundens lokaler. Ta kontakt med oss, så ser vi på hvilken løsning som er mest gunstig for din bedrift.

Ønsker du mer informasjon?Kontakt oss på 23 39 66 70
15 jan - 2015

MVA – Minilager/lagerrom – Oppbevaringstjeneste eller utleie av fast eiendom?

MVA – Minilager/lagerrom – Oppbevaringstjeneste eller utleie av fast eiendom?
Det er viktig å være bevisst på kontraktsvilkårene og at disse samsvarer med de faktiske forhold. Dette vil normalt være svært sentrale og avgjørende momenter i slike saker
Source: NARF
LES MER

15 jan - 2015

Høyesterettsdom – "Myk infrastruktur" og kun riving er ikke en kapitalvare

Høyesterettsdom – "Myk infrastruktur" og kun riving er ikke en kapitalvare
Høyesteretts flertall kom til at prosjektering og riving alene ikke kunne anses som en kapitalvare. Dersom riving og nybygging hadde vært én entreprise uttaler Høyesterett at det kunne stilt seg annerledes.
Source: NARF
LES MER

14 jan - 2015

Normrente for beskatning av rimelige lån hos arbeidsgiver på sitt høyeste nivå siden juni 2009

Normrente for beskatning av rimelige lån hos arbeidsgiver på sitt høyeste nivå siden juni 2009
Bakgrunnen for økningen er at Regjeringen øker påslaget som skal legges til gjennomsnittsrenten. Det må forventes hyppigere endringer av renten.
Source: NARF
LES MER

13 jan - 2015

Ytterligere presiseringer knyttet til reglene om differensiert arbeidsgiveravgift

Ytterligere presiseringer knyttet til reglene om differensiert arbeidsgiveravgift
I 2015-utgaven av SKD-melding om arbeidsgiveravgiften er avgrensningen av sektorunntak, fribeløpsordningen og endring i hva som anses som avgiftstermin sentrale endringer.
Source: NARF
LES MER

13 jan - 2015

Inkassosatsen er økt til kr 650

Inkassosatsen er økt til kr 650
Endringen påvirker lovmessig purregebyr og gebyrer for inkassovarsel og betalingsoppfordring.
Source: NARF
LES MER

08 jan - 2015

Regler om unntak fra fem års oppbevaringstid for regnskapsmateriale

Regler om unntak fra fem års oppbevaringstid for regnskapsmateriale
Fem års oppbevaringstid blir stående med få unntak. Unntak vil gjelde for prosjektregnskap, kjøpsdokumentasjon knyttet til fast eiendom underlagt justeringsreglene og for bankers kunde- og leverandørspesifikasjon.
Source: NARF
LES MER