23 39 66 70

Måned: mars 2015

20 mar - 2015

Rettsrådsmonopolet står for fall

Rettsrådsmonopolet står for fall
Advokatlovutvalget har lagt frem sitt forslag til ny advokatlov der utvalget foreslår at det åpnes opp for at alle kan gi juridisk bistand, at advokaters taushetsplikt lovfestes, og at alle advokater forsikres via en kollektiv ansvarsforsikring.
Source: NARF
LES MER

17 mar - 2015

Tips og råd til deg som vurderer å gå over til digital regnskapsproduksjon

Tips og råd til deg som vurderer å gå over til digital regnskapsproduksjon
En eventuell overgang fra manuell til digital regnskapsproduksjon innebærer at du må ta stilling til en rekke forhold. Det handler blant annet om strategi og veivalg, teknologi, organisering, arbeidsfordeling, prispolitikk og kundesentrisitet.
Source: NARF
Tips og råd til deg som vurderer å gå over til digital regnskapsproduksjon

17 mar - 2015

Tips og råd til deg som vurderer å gå over til digital regnskapsproduksjon

Tips og råd til deg som vurderer å gå over til digital regnskapsproduksjon
En eventuell overgang fra manuell til digital regnskapsproduksjon innebærer at du må ta stilling til en rekke forhold. Det handler blant annet om strategi og veivalg, teknologi, organisering, arbeidsfordeling, prispolitikk og kundesentrisitet.
Source: NARF
LES MER

16 mar - 2015

Skatt Øst ønsker tips om uautoriserte regnskapsførere

Skatt Øst ønsker tips om uautoriserte regnskapsførere
Dette er et viktig ledd i arbeidet med å bidra til at kunder søker autorisert bistand og i å redusere antall useriøse aktører i bransjen.
Source: NARF
Skatt Øst ønsker tips om uautoriserte regnskapsførere

16 mar - 2015

Skatt Øst ønsker tips om uautoriserte regnskapsførere

Skatt Øst ønsker tips om uautoriserte regnskapsførere
Dette er et viktig ledd i arbeidet med å bidra til at kunder søker autorisert bistand og i å redusere antall useriøse aktører i bransjen.
Source: NARF
LES MER

16 mar - 2015

Resultater og erfaringer fra kvalitetskontrollen 2014

Resultater og erfaringer fra kvalitetskontrollen 2014
Resultatene fra kvalitetskontrollen i 2014 viser at andelen kontroller som godkjennes, 84 %, er noe høyere enn foregående år. Antallet personer som ble godkjent under de ordinære stedlige kontrollene er hele 91 % av de kontrollerte.
Source: NARF
LES MER

10 mar - 2015

Poseavgiften innføres ikke 15. mars likevel

Poseavgiften innføres ikke 15. mars likevel
Regjeringen vil komme tilbake til saken i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2015.
Source: NARF
LES MER

10 mar - 2015

Nye skatteregler styrker ikke rettssikkerheten!

Nye skatteregler styrker ikke rettssikkerheten!
NARF har engasjert seg sterkt i forbindelse med forslaget til ny skatteforvaltningslov som nå er til behandling i Finansdepartementet. I den forbindelse har advokat Per-Ole Hegdahl skrevet vedlagte leserinnlegg i Dagens Næringsliv.
Source: NARF
LES MER

09 mar - 2015

55,7 prosent av nye foretak i 2014 var enkeltpersonforetak

55,7 prosent av nye foretak i 2014 var enkeltpersonforetak
Nær 58.000 nye foretak i 2014.
Source: NARF
LES MER

09 mar - 2015

Visma kjøper lønnssystemet Huldt & Lillevik

Visma kjøper lønnssystemet Huldt & Lillevik
Selgeren Aditro kommer etter salget til å fokusere utviklings- og markedsressurser mot store og mellomstore organisasjoner og bedrifter.
Source: NARF
LES MER