23 39 66 70

Måned: april 2015

13 apr - 2015

Effekter av lederatferd

Effekter av lederatferd
Utredningen undersøker effekter at lederatferd – dvs. hvordan ledere i et representativt utvalg av mellomstore regnskapsbedrifter påvirker bedriftens ytelser.
Source: NARF
Effekter av lederatferd

13 apr - 2015

Effekter av lederatferd

Effekter av lederatferd
Utredningen undersøker effekter at lederatferd – dvs. hvordan ledere i et representativt utvalg av mellomstore regnskapsbedrifter påvirker bedriftens ytelser.
Source: NARF
LES MER

13 apr - 2015

Deltakerligning av norske deltakere i utenlandske selskap

Deltakerligning av norske deltakere i utenlandske selskap
Skattedirektoratet har avgitt en prinsipputtalelse om «General Partner» skal anses som deltaker med ubegrenset ansvar.
Source: NARF
Deltakerligning av norske deltakere i utenlandske selskap

13 apr - 2015

Deltakerligning av norske deltakere i utenlandske selskap

Deltakerligning av norske deltakere i utenlandske selskap
Skattedirektoratet har avgitt en prinsipputtalelse om «General Partner» skal anses som deltaker med ubegrenset ansvar.
Source: NARF
LES MER

10 apr - 2015

NARF ønsker ikke teoretiserte skattemodeller

NARF ønsker ikke teoretiserte skattemodeller
I høringssvar til Scheel-utvalgets forslag til endringer i skattesystemet, ber NARF blant annet om at Regjeringen kompenserer næringsdrivende for manglende minstefradrag.
Source: NARF
NARF ønsker ikke teoretiserte skattemodeller

10 apr - 2015

NARF ønsker ikke teoretiserte skattemodeller

NARF ønsker ikke teoretiserte skattemodeller
I høringssvar til Scheel-utvalgets forslag til endringer i skattesystemet, ber NARF blant annet om at Regjeringen kompenserer næringsdrivende for manglende minstefradrag.
Source: NARF
LES MER

09 apr - 2015

Spørsmål om hva som er et helt år ved gjennomsnittsligning av skogbruk

Spørsmål om hva som er et helt år ved gjennomsnittsligning av skogbruk
Begrepene «hele kalenderår» og «overdragelsesåret» i skatteloven § 14-81 skal forstås som tidsrommet fra og med 1. januar til og med 31. desember det samme året. Rettsforståelsen skal først få anvendelse fra inntektsåret 2015.
Source: NARF
Spørsmål om hva som er et helt år ved gjennomsnittsligning av skogbruk

09 apr - 2015

Spørsmål om hva som er et helt år ved gjennomsnittsligning av skogbruk

Spørsmål om hva som er et helt år ved gjennomsnittsligning av skogbruk
Begrepene «hele kalenderår» og «overdragelsesåret» i skatteloven § 14-81 skal forstås som tidsrommet fra og med 1. januar til og med 31. desember det samme året. Rettsforståelsen skal først få anvendelse fra inntektsåret 2015.
Source: NARF
LES MER

09 apr - 2015

Merverdiavgiftsloven endres etter at NARF oppdaget feil

Merverdiavgiftsloven endres etter at NARF oppdaget feil
NARF oppdaget 26. januar i år feil i merverdiavgiftslovens bestemmelser om oppgaveterminer for flere typer frivillig registrering og meldte fra om dette til Finansdepartementet.
Source: NARF
Merverdiavgiftsloven endres etter at NARF oppdaget feil

09 apr - 2015

Merverdiavgiftsloven endres etter at NARF oppdaget feil

Merverdiavgiftsloven endres etter at NARF oppdaget feil
NARF oppdaget 26. januar i år feil i merverdiavgiftslovens bestemmelser om oppgaveterminer for flere typer frivillig registrering og meldte fra om dette til Finansdepartementet.
Source: NARF
LES MER