23 39 66 70

Måned: mai 2015

05 mai - 2015

Avgiftsmessig behandling av tingsinnskudd ved nystiftelse av aksjeselskap eller kapitalforhøyelse

Avgiftsmessig behandling av tingsinnskudd ved nystiftelse av aksjeselskap eller kapitalforhøyelse
Skattedirektoratet har avgitt en fortolkningsuttalelse hvor det konkluderes med at tingsinnskudd ikke utgjør omsetning og følgelig ikke gir grunnlag for registrering i Merverdiavgiftsregisteret. Et uttaksspørsmål besvares også i uttalelsen.
Source: NARF
Avgiftsmessig behandling av tingsinnskudd ved nystiftelse av aksjeselskap eller kapitalforhøyelse

05 mai - 2015

Avgiftsmessig behandling av tingsinnskudd ved nystiftelse av aksjeselskap eller kapitalforhøyelse

Avgiftsmessig behandling av tingsinnskudd ved nystiftelse av aksjeselskap eller kapitalforhøyelse
Skattedirektoratet har avgitt en fortolkningsuttalelse hvor det konkluderes med at tingsinnskudd ikke utgjør omsetning og følgelig ikke gir grunnlag for registrering i Merverdiavgiftsregisteret. Et uttaksspørsmål besvares også i uttalelsen.
Source: NARF
Avgiftsmessig behandling av tingsinnskudd ved nystiftelse av aksjeselskap eller kapitalforhøyelse

05 mai - 2015

Fortsatt høy etterspørsel etter regnskapsførere og regnskapsmedarbeidere

Fortsatt høy etterspørsel etter regnskapsførere og regnskapsmedarbeidere
NAVs bedriftsundersøkelse 2015 viser at mange sliter med å finne kvalifiserte søkere til utlyste stillinger.
Source: NARF
Fortsatt høy etterspørsel etter regnskapsførere og regnskapsmedarbeidere

05 mai - 2015

Fortsatt høy etterspørsel etter regnskapsførere og regnskapsmedarbeidere

Fortsatt høy etterspørsel etter regnskapsførere og regnskapsmedarbeidere
NAVs bedriftsundersøkelse 2015 viser at mange sliter med å finne kvalifiserte søkere til utlyste stillinger.
Source: NARF
Fortsatt høy etterspørsel etter regnskapsførere og regnskapsmedarbeidere

05 mai - 2015

Når må det sendes søknad om avvikende regnskapsår til Skattedirektoratet?

Når må det sendes søknad om avvikende regnskapsår til Skattedirektoratet?
Mange som søker om bruk av avvikende regnskapsår trenger ikke søke dispensasjon.
Source: NARF
Når må det sendes søknad om avvikende regnskapsår til Skattedirektoratet?

05 mai - 2015

Når må det sendes søknad om avvikende regnskapsår til Skattedirektoratet?

Når må det sendes søknad om avvikende regnskapsår til Skattedirektoratet?
Mange som søker om bruk av avvikende regnskapsår trenger ikke søke dispensasjon.
Source: NARF
Når må det sendes søknad om avvikende regnskapsår til Skattedirektoratet?