23 39 66 70

År: 2015

15 jan - 2015

Høyesterettsdom – "Myk infrastruktur" og kun riving er ikke en kapitalvare

Høyesterettsdom – "Myk infrastruktur" og kun riving er ikke en kapitalvare
Høyesteretts flertall kom til at prosjektering og riving alene ikke kunne anses som en kapitalvare. Dersom riving og nybygging hadde vært én entreprise uttaler Høyesterett at det kunne stilt seg annerledes.
Source: NARF
LES MER

14 jan - 2015

Normrente for beskatning av rimelige lån hos arbeidsgiver på sitt høyeste nivå siden juni 2009

Normrente for beskatning av rimelige lån hos arbeidsgiver på sitt høyeste nivå siden juni 2009
Bakgrunnen for økningen er at Regjeringen øker påslaget som skal legges til gjennomsnittsrenten. Det må forventes hyppigere endringer av renten.
Source: NARF
LES MER

13 jan - 2015

Ytterligere presiseringer knyttet til reglene om differensiert arbeidsgiveravgift

Ytterligere presiseringer knyttet til reglene om differensiert arbeidsgiveravgift
I 2015-utgaven av SKD-melding om arbeidsgiveravgiften er avgrensningen av sektorunntak, fribeløpsordningen og endring i hva som anses som avgiftstermin sentrale endringer.
Source: NARF
LES MER

13 jan - 2015

Inkassosatsen er økt til kr 650

Inkassosatsen er økt til kr 650
Endringen påvirker lovmessig purregebyr og gebyrer for inkassovarsel og betalingsoppfordring.
Source: NARF
LES MER

08 jan - 2015

Regler om unntak fra fem års oppbevaringstid for regnskapsmateriale

Regler om unntak fra fem års oppbevaringstid for regnskapsmateriale
Fem års oppbevaringstid blir stående med få unntak. Unntak vil gjelde for prosjektregnskap, kjøpsdokumentasjon knyttet til fast eiendom underlagt justeringsreglene og for bankers kunde- og leverandørspesifikasjon.
Source: NARF
LES MER

07 jan - 2015

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger per 31.12.14

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger per 31.12.14
Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledningen om pensjonsforutsetninger pr. 31.12.14. Beregningsforutsetningene er vesentlig endret i løpet av 2014 som følge av utviklingen i rentemarkedene.
Source: NARF
LES MER

07 jan - 2015

Fortsatt stor vekst i nye aksjeselskap – færre NUF

Fortsatt stor vekst i nye aksjeselskap – færre NUF
Blant de nye aksjeselskapene som ble registrert i løpet av året som gikk, valgte om lag 74 prosent ikke å ha revisjon av årsregnskapene sine.
Source: NARF
LES MER

06 jan - 2015

Aksjonærregisteroppgaven 2014

Aksjonærregisteroppgaven 2014
Leveringsfristen i Altinn er 31. januar. I denne artikkelen får du innspill til forhold det er viktig å være spesielt oppmerksom på ved utfylling av oppgaven, og tips til hvor du finner nyttig informasjon som kan hjelpe deg å fylle ut oppgavene riktig.
Source: NARF
LES MER

05 jan - 2015

Merverdiavgiften skal betales til nytt kontonummer

Merverdiavgiften skal betales til nytt kontonummer
Det nye kontonummeret blir opplyst ved levering av mva-oppgave.
Source: NARF
LES MER