23 39 66 70

Bindende forhåndsuttalelse – Betinget skattefritak ved reinvestering etter brann

14 sep - 2015

Bindende forhåndsuttalelse – Betinget skattefritak ved reinvestering etter brann

Bindende forhåndsuttalelse – Betinget skattefritak ved reinvestering etter brann
Skattedirektoratet har i en bindende forhåndsuttalelse (BFU 5/15) konkludert med at gjenoppbygging på ny tomt etter brann, oppfylte vilkårene for betinget skattefritak ved reinvestering etter skatteloven § 14-70.
Source: NARF
Bindende forhåndsuttalelse – Betinget skattefritak ved reinvestering etter brann