23 39 66 70

Bindende forhåndsuttalelse – Fradragsberettiget tap ved gavesalg

25 sep - 2015

Bindende forhåndsuttalelse – Fradragsberettiget tap ved gavesalg

Bindende forhåndsuttalelse – Fradragsberettiget tap ved gavesalg
Skattyter planla å overføre kunstsamling til sine tre barn ved gavesalg. Hans kostpris for samlingen var lavere enn dagens markedsverdi. Skattedirektoratet vurderer i uttalelsen både fradragsretten ved gavesalg og hvilken inngangsverdi mottakerne vil få.
Source: NARF
Bindende forhåndsuttalelse – Fradragsberettiget tap ved gavesalg