23 39 66 70

Bør du ta ut ekstraordinært utbytte nå?

18 sep - 2015

Bør du ta ut ekstraordinært utbytte nå?

Bør du ta ut ekstraordinært utbytte nå?
Statsbudsjettet fremlegges 7. oktober og mye av spenningen knytter seg til hvorvidt deler av Scheel-utvalgets forslag blir fremmet som lovforslag. Blir det reduksjoner i selskapsskattesatsen, og blir det skjerpet eierbeskatning?
Source: NARF
Bør du ta ut ekstraordinært utbytte nå?