23 39 66 70

Kan mitt investeringsselskap kjøpe tv, iPad, kunst eller båt?

23 sep - 2015

Kan mitt investeringsselskap kjøpe tv, iPad, kunst eller båt?

Kan mitt investeringsselskap kjøpe tv, iPad, kunst eller båt?
Kan det være lønnsomt å kjøpe private eiendeler som hytter, båter, leiligheter o.l i selskapet? Eller er det forbundet med skatte- og avgiftsmessige problemer? Dersom du skal bruke dette privat er det svært ugunstig å eie det gjennom et aksjeselskap. Har du fritidsbåt i selskapet er det nærmest å be om bokettersyn forteller Svein Harald Wiik. Investeringsselskap reiser en rekke privatøkonomiske…
Source: NARF
Kan mitt investeringsselskap kjøpe tv, iPad, kunst eller båt?