23 39 66 70

Nyheter

20 mai - 2015

Viktig at kundene er oppført med egen kontaktinformasjon i ID-porten

Viktig at kundene er oppført med egen kontaktinformasjon i ID-porten
Offentlige etater vil framover sende e-poster direkte til alle innbyggere. Regnskapsførere kan få noen av disse e-postene hvis deres kunder har oppgitt sin regnskapsfører som kontakt.
Source: NARF
Viktig at kundene er oppført med egen kontaktinformasjon i ID-porten

13 mai - 2015

Høringsforslag: Utsatt avregning av importmoms

Høringsforslag: Utsatt avregning av importmoms
Flere har forsøkt før oss og kommet til kort, men nå har NARF endelig fått gjennomslag for at innførselsmerverdiavgiften skal innberettes og betales til Skatteetaten i det innenlandske merverdiavgiftssystemet.
Source: NARF
Høringsforslag: Utsatt avregning av importmoms

13 mai - 2015

Høringsforslag: Utsatt avregning av importmoms

Høringsforslag: Utsatt avregning av importmoms
Flere har forsøkt før oss og kommet til kort, men nå har NARF endelig fått gjennomslag for at innførselsmerverdiavgiften skal innberettes og betales til Skatteetaten i det innenlandske merverdiavgiftssystemet.
Source: NARF
Høringsforslag: Utsatt avregning av importmoms

12 mai - 2015

Nytt regelverk for kassasystemer

Nytt regelverk for kassasystemer
Bokføringspliktige virksomheter som driver kontantsalg må ha nye kassasystemer med produkterklæring på plass fra 01.01.19. Systemleverandørene kan fra 01.01.17 kun tilby kassasystemer som oppfyller kravene i den nye kassasystemlova.
Source: NARF
Nytt regelverk for kassasystemer

12 mai - 2015

Nytt regelverk for kassasystemer

Nytt regelverk for kassasystemer
Bokføringspliktige virksomheter som driver kontantsalg må ha nye kassasystemer med produkterklæring på plass fra 01.01.19. Systemleverandørene kan fra 01.01.17 kun tilby kassasystemer som oppfyller kravene i den nye kassasystemlova.
Source: NARF
Nytt regelverk for kassasystemer

12 mai - 2015

Den kommunale skatteoppkreverfunksjonen foreslås overført til Skatteetaten fra 1.1.2016

Den kommunale skatteoppkreverfunksjonen foreslås overført til Skatteetaten fra 1.1.2016
Arbeidsgiverkontrollen samordnes med Skatteetatens kontrollmiljøer.
Source: NARF
Den kommunale skatteoppkreverfunksjonen foreslås overført til Skatteetaten fra 1.1.2016

12 mai - 2015

Den kommunale skatteoppkreverfunksjonen foreslås overført til Skatteetaten fra 1.1.2016

Den kommunale skatteoppkreverfunksjonen foreslås overført til Skatteetaten fra 1.1.2016
Arbeidsgiverkontrollen samordnes med Skatteetatens kontrollmiljøer.
Source: NARF
Den kommunale skatteoppkreverfunksjonen foreslås overført til Skatteetaten fra 1.1.2016

12 mai - 2015

Skatte- og avgiftsendringer i Revidert nasjonalbudsjett 2015

Skatte- og avgiftsendringer i Revidert nasjonalbudsjett 2015
Innføring av regelverk for kassasystem er den største nyheten fra Regjeringen. Utover dette gjøres det enkelte mindre justeringer på skatte- og avgiftssiden.
Source: NARF
Skatte- og avgiftsendringer i Revidert nasjonalbudsjett 2015

12 mai - 2015

Skatte- og avgiftsendringer i Revidert nasjonalbudsjett 2015

Skatte- og avgiftsendringer i Revidert nasjonalbudsjett 2015
Innføring av regelverk for kassasystem er den største nyheten fra Regjeringen. Utover dette gjøres det enkelte mindre justeringer på skatte- og avgiftssiden.
Source: NARF
Skatte- og avgiftsendringer i Revidert nasjonalbudsjett 2015

11 mai - 2015

Flere store endringer i juni-oppdateringen av Altinn

Flere store endringer i juni-oppdateringen av Altinn
Den nye versjonen skal inneholde flere store endringer, blant annet med forandringer i registrering av kontaktinformasjon.
Source: NARF
Flere store endringer i juni-oppdateringen av Altinn