23 39 66 70

Nyheter

16 mar - 2015

Resultater og erfaringer fra kvalitetskontrollen 2014

Resultater og erfaringer fra kvalitetskontrollen 2014
Resultatene fra kvalitetskontrollen i 2014 viser at andelen kontroller som godkjennes, 84 %, er noe høyere enn foregående år. Antallet personer som ble godkjent under de ordinære stedlige kontrollene er hele 91 % av de kontrollerte.
Source: NARF
LES MER

10 mar - 2015

Poseavgiften innføres ikke 15. mars likevel

Poseavgiften innføres ikke 15. mars likevel
Regjeringen vil komme tilbake til saken i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2015.
Source: NARF
LES MER

10 mar - 2015

Nye skatteregler styrker ikke rettssikkerheten!

Nye skatteregler styrker ikke rettssikkerheten!
NARF har engasjert seg sterkt i forbindelse med forslaget til ny skatteforvaltningslov som nå er til behandling i Finansdepartementet. I den forbindelse har advokat Per-Ole Hegdahl skrevet vedlagte leserinnlegg i Dagens Næringsliv.
Source: NARF
LES MER

09 mar - 2015

55,7 prosent av nye foretak i 2014 var enkeltpersonforetak

55,7 prosent av nye foretak i 2014 var enkeltpersonforetak
Nær 58.000 nye foretak i 2014.
Source: NARF
LES MER

09 mar - 2015

Visma kjøper lønnssystemet Huldt & Lillevik

Visma kjøper lønnssystemet Huldt & Lillevik
Selgeren Aditro kommer etter salget til å fokusere utviklings- og markedsressurser mot store og mellomstore organisasjoner og bedrifter.
Source: NARF
LES MER

05 mar - 2015

Forlenget selvangivelsesfrist til 31. mai for ektefeller til næringsdrivende

Forlenget selvangivelsesfrist til 31. mai for ektefeller til næringsdrivende
Ektefeller til næringsdrivende slipper å søke om utsettelse også i 2015.
Source: NARF
LES MER

04 mar - 2015

Røde flagg knyttet til driftsinntekter og varekostnader

Røde flagg knyttet til driftsinntekter og varekostnader
Finansregnskapet er den viktigste informasjonskilden for eksterne beslutningstakere. Banker legger stor vekt på rapporterte resultatstørrelser og egenkapital i forbindelse med vurdering av selskapets kredittverdighet.
Source: NARF
LES MER

04 mar - 2015

Erfaringer fra brukersupport om a-meldingen

Erfaringer fra brukersupport om a-meldingen
Etatenes fellesforvaltning (EFF) har samlet de mest aktuelle svarene fra brukersupport i et informasjonsskriv.
Source: NARF
LES MER

04 mar - 2015

NARF kritisk til sentrale forslag i utkast til skatteforvaltningslov

NARF kritisk til sentrale forslag i utkast til skatteforvaltningslov
Forslaget til den nye skatteforvaltningsloven samler forvaltningsreglene for skatt og avgift i én felles lov, og erstatter ligningsloven og en rekke saksbehandlingsregler i merverdiavgiftsloven, særavgiftsloven m.fl.
Source: NARF
LES MER

04 mar - 2015

Vi inviterer til gratis medlemsmøter i hele landet, mars – mai 2015

Vi inviterer til gratis medlemsmøter i hele landet, mars – mai 2015
Betraktninger rundt drivere i markedet, NARFs strategi og den teknologiske utviklingen.
Source: NARF
LES MER