23 39 66 70

Nyheter

04 mar - 2015

Noen ledige plasser på medlemsmøte i Oslo 28. mai.

Noen ledige plasser på medlemsmøte i Oslo 28. mai.
Betraktninger rundt drivere i markedet, NARFs strategi og den teknologiske utviklingen. Regnskapsføring og krav til regnskap er i endring. Den teknologiske utviklingen er sannsynligvis den største driveren til denne endringen. Samtidig vil økende grad av konkurranse, endret kundeadferd og sannsynlig endring i rammebetingelsene – som følge av at flere viktige lover med stor betydning for bransje…
Source: NARF
Noen ledige plasser på medlemsmøte i Oslo 28. mai.

02 mar - 2015

NOKUS-reglene og vilkåret om norsk kontroll

NOKUS-reglene og vilkåret om norsk kontroll
Skattefrie deltakere i NOKUS skal medregnes i vurderingen av om selskapet norsk-kontrollert.
Source: NARF
LES MER

28 feb - 2015

A-ordningen: Ny og mer avansert veiledning tilgjengelig

A-ordningen: Ny og mer avansert veiledning tilgjengelig
Den nye veiledningen er basert på intuitive menyvalg, og er enklere å orientere seg i.
Source: NARF
LES MER

27 feb - 2015

"Betalinger til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted" ny oppgavetype

"Betalinger til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted" ny oppgavetype
Oppgavetypen erstatter den gamle 401-koden i lønns- og trekkoppgaven, og skal leveres første gang i 2016.
Source: NARF
"Betalinger til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted" ny oppgavetype

27 feb - 2015

Husk fristen 1. mars for å bli elektronisk bruker

Husk fristen 1. mars for å bli elektronisk bruker
Rekker du fristen vil du motta selvangivelsen 19. mars.
Source: NARF
LES MER

26 feb - 2015

Sk-melding om ligningen for inntektsåret 2014 er publisert

Sk-melding om ligningen for inntektsåret 2014 er publisert
Meldingen inneholder en oversikt over de viktigste skattemessige endringene og nyhetene for inntektsåret 2014.
Source: NARF
LES MER

26 feb - 2015

God regnskapsføringsskikk med kommentarer til lov og standarder

God regnskapsføringsskikk med kommentarer til lov og standarder
Ny og oppdatert utgave av klassikeren innen god regnskapsføringsskikk.
Source: NARF
LES MER

26 feb - 2015

Lignings-ABC 2014/15 er tilgjengelig i nettbutikken

Lignings-ABC 2014/15 er tilgjengelig i nettbutikken
Lignings-ABCen er en nyttig og viktig kilde i arbeidet med årsoppgjøret. Nå kan du kjøpe den via nettbutikken til NARF.
Source: NARF
LES MER

25 feb - 2015

Varslingslisten.no gjør det enklere å rapportere fakturabedragerier og kataloghaivirksomhet

Varslingslisten.no gjør det enklere å rapportere fakturabedragerier og kataloghaivirksomhet
Varslingslisten har eksistert i ti år, og fremstår nå i ny drakt. Helt nytt er at du digitalt kan rapportere inn kritikkverdige markedsføringsmetoder og avtalevilkår.
Source: NARF
LES MER

18 feb - 2015

Grensedragningen mellom arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende i omsorgsbransjen

Grensedragningen mellom arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende i omsorgsbransjen
Skattedirektoratet har foretatt en overordnet vurdering av grensedragningen mellom selvstendig næringsdrivende og arbeidstakere, med hovedfokus på særlige spørsmål som kan oppstå ved oppdrag utført innenfor omsorgsbransjen.
Source: NARF
LES MER