23 39 66 70

Nyheter

18 feb - 2015

Trenger du en digital postkasse?

Trenger du en digital postkasse?
I denne artikkelen ser vi på konseptet «sikker digital postkasse». Er det noe du trenger, og hvilken løsning skal du velge?
Source: NARF
LES MER

18 feb - 2015

Mange endringer i den nye utgaven av boken "God regnskapsføringsskikk – Med kommentarer til lov og standard"

Mange endringer i den nye utgaven av boken "God regnskapsføringsskikk – Med kommentarer til lov og standard"
NARF-medlemmer kan kjøpe boken til medlemspris.
Source: NARF
LES MER

17 feb - 2015

Erfaringer knyttet til transaksjoner mellom selskap og eiere

Erfaringer knyttet til transaksjoner mellom selskap og eiere
Transaksjoner mellom nærstående er et risikoområde som Skatteetaten prioriterer for å få skattyter til å handle riktig. I denne artikkelen belyses noen erfaringer.
Source: NARF
LES MER

16 feb - 2015

Raskere avskrivning for vindkraft

Raskere avskrivning for vindkraft
Regjeringen foreslår at vindkraftverk kan avskrives over frem år.
Source: NARF
LES MER

13 feb - 2015

Husk markedsrente på aksjonærlån

Husk markedsrente på aksjonærlån
Dersom man skal unngå beskatning av selskap/aksjonær fra 2015, stilles det krav om at rentenivået skal være markedstilpasset.
Source: NARF
LES MER

11 feb - 2015

Endringer på gang i Altinn

Endringer på gang i Altinn
Vedlikeholdet vil gi driftsutfordringer i perioden 11. – 15. februar
Source: NARF
LES MER

10 feb - 2015

KS Komplett 2015-1

KS Komplett 2015-1
Ny versjon av KS Komplett er klar for nedlastning, og melding er sendt ut til våre abonnenter. Nyheter er bl.a. nytt IT-bilag til oppdragsavtalen og forslag til katastrofeplan.
Source: NARF
LES MER

10 feb - 2015

Regnskapsstandardstyrets årsrapport for 2014

Regnskapsstandardstyrets årsrapport for 2014
Årsrapporten gir en oversikt over endringer i standarder, høringsutkast, veiledninger og uttalelser det siste året. Også prosjekter i arbeid og arbeidsplaner omtales.
Source: NARF
LES MER

09 feb - 2015

Kun banker mv rapporterer flere mistenkelige transaksjoner til Økokrim enn regnskapsførere

Kun banker mv rapporterer flere mistenkelige transaksjoner til Økokrim enn regnskapsførere
Antallet MT-meldinger fra regnskapsførere var i 2014 på nivå med tidligere år.
Source: NARF
LES MER

09 feb - 2015

Lovutvalg skal vurdere endringer i hvitvaskingsregelverket

Lovutvalg skal vurdere endringer i hvitvaskingsregelverket
Utvalget skal blant annet vurdere om det bør innføres en beløpsgrense for kontantvederlag, og hvordan en slik eventuell begrensning bør håndheves.
Source: NARF
LES MER