23 39 66 70

Nyheter

21 jan - 2015

Normrente ved beregning av inntektstillegg for høy egenkapital i rederiskatteordningen for inntektsåret 2014

Normrente ved beregning av inntektstillegg for høy egenkapital i rederiskatteordningen for inntektsåret 2014
Finansdepartementet har beregnet normrenten for inntekståret 2014 til 2,0 prosent.
Source: NARF
LES MER

21 jan - 2015

Behov for id-kort til bygg? Bruk lønnssystemet for innmelding!

Behov for id-kort til bygg? Bruk lønnssystemet for innmelding!
Nå kan du melde inn nyansatte med startdato fram i tid.
Source: NARF
LES MER

21 jan - 2015

A-ordningen: Blanding av innsendingskanaler skaper trøbbel

A-ordningen: Blanding av innsendingskanaler skaper trøbbel
Noen arbeidsgivere har sendt inn nye arbeidsforhold ved å registrere a-melding direkte i Altinn, selv om de normalt sender a-melding fra lønnssystem. Dette kan føre til feil.
Source: NARF
LES MER

15 jan - 2015

MVA – Minilager/lagerrom – Oppbevaringstjeneste eller utleie av fast eiendom?

MVA – Minilager/lagerrom – Oppbevaringstjeneste eller utleie av fast eiendom?
Det er viktig å være bevisst på kontraktsvilkårene og at disse samsvarer med de faktiske forhold. Dette vil normalt være svært sentrale og avgjørende momenter i slike saker
Source: NARF
LES MER

15 jan - 2015

Høyesterettsdom – "Myk infrastruktur" og kun riving er ikke en kapitalvare

Høyesterettsdom – "Myk infrastruktur" og kun riving er ikke en kapitalvare
Høyesteretts flertall kom til at prosjektering og riving alene ikke kunne anses som en kapitalvare. Dersom riving og nybygging hadde vært én entreprise uttaler Høyesterett at det kunne stilt seg annerledes.
Source: NARF
LES MER

14 jan - 2015

Normrente for beskatning av rimelige lån hos arbeidsgiver på sitt høyeste nivå siden juni 2009

Normrente for beskatning av rimelige lån hos arbeidsgiver på sitt høyeste nivå siden juni 2009
Bakgrunnen for økningen er at Regjeringen øker påslaget som skal legges til gjennomsnittsrenten. Det må forventes hyppigere endringer av renten.
Source: NARF
LES MER

13 jan - 2015

Ytterligere presiseringer knyttet til reglene om differensiert arbeidsgiveravgift

Ytterligere presiseringer knyttet til reglene om differensiert arbeidsgiveravgift
I 2015-utgaven av SKD-melding om arbeidsgiveravgiften er avgrensningen av sektorunntak, fribeløpsordningen og endring i hva som anses som avgiftstermin sentrale endringer.
Source: NARF
LES MER

13 jan - 2015

Inkassosatsen er økt til kr 650

Inkassosatsen er økt til kr 650
Endringen påvirker lovmessig purregebyr og gebyrer for inkassovarsel og betalingsoppfordring.
Source: NARF
LES MER

08 jan - 2015

Regler om unntak fra fem års oppbevaringstid for regnskapsmateriale

Regler om unntak fra fem års oppbevaringstid for regnskapsmateriale
Fem års oppbevaringstid blir stående med få unntak. Unntak vil gjelde for prosjektregnskap, kjøpsdokumentasjon knyttet til fast eiendom underlagt justeringsreglene og for bankers kunde- og leverandørspesifikasjon.
Source: NARF
LES MER

07 jan - 2015

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger per 31.12.14

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger per 31.12.14
Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledningen om pensjonsforutsetninger pr. 31.12.14. Beregningsforutsetningene er vesentlig endret i løpet av 2014 som følge av utviklingen i rentemarkedene.
Source: NARF
LES MER