23 39 66 70

Nyheter

09 sep - 2014

Private formuesgoder i aksjeselskaper – særlig om fritidsboliger, fritidsbåter og bobiler

Private formuesgoder i aksjeselskaper – særlig om fritidsboliger, fritidsbåter og bobiler
Mange regnskapsførere opplever at selskaper de har som kunder investerer i eiendeler som typisk er til privat bruk for selskapets eiere eller deres nærstående. Motivet kan i slike tilfeller være at eierne av selskapet urettmessig vil oppnå fradragsrett og skattebesparelser for kostnader som i realiteten knytter seg til eiernes private forbruk. I andre tilfeller kan dette være investeringer som …
Source: NARF
LES MER

09 sep - 2014

A-ordningen: Informasjonsbrev til arbeidsgivere med inntil 8 ansatte

A-ordningen: Informasjonsbrev til arbeidsgivere med inntil 8 ansatte
Brevet er sendt ut med overskriften «Viktig informasjon fra Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå»
Source: NARF
LES MER

05 sep - 2014

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.08.14

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.08.14
Beregningsforutsetningene er oppdatert basert på markedssituasjonen pr. 31. august 2014.
Source: NARF
LES MER

02 sep - 2014

Bindende forhåndsuttalelse – Virksomhetskravet ved omdanning fra ANS til AS

Bindende forhåndsuttalelse – Virksomhetskravet ved omdanning fra ANS til AS
Deltakerne i et ANS ønsket å omdanne selskapet til et AS etter reglene om skattefri omdanning i skatteloven § 11-20 jf. fsfin §§ 11-20-1 flg. ANSet drev salg og utleie av tomter (tomtefeste), og eide et større skogområde. Direktoratet kom etter en konkret vurdering til at ANSet drev virksomhet i form av tomtefeste og skogsbruk. ANSet oppfylte derfor virksomhetskravet i nevnte regler. Ett av…
Source: NARF
LES MER

02 sep - 2014

Levealdersjustering for offentlige/offentliglike tjenestepensjonsordninger

Levealdersjustering for offentlige/offentliglike tjenestepensjonsordninger
Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har utgitt en ny veiledning om regnskapsføring etter IAS 19 og NRS 6 av virkning av innføring av levealdersjustering for offentlige tjenestepensjonsordninger for personer født i 1954 og senere.
Source: NARF
LES MER

01 sep - 2014

NARF oppfordrer departementet til å begrense unntakene fra oppbevaringstiden

NARF oppfordrer departementet til å begrense unntakene fra oppbevaringstiden
NARF ber om færre unntak fra oppbevaringstiden på fem år enn det Skattedirektoratet har foreslått.
Source: NARF
LES MER

01 sep - 2014

Bindende forhåndsuttalelse – spørsmål om uttaksbeskatning ved generasjonsskifte

Bindende forhåndsuttalelse – spørsmål om uttaksbeskatning ved generasjonsskifte
Skattedirektoratet har i en bindende forhåndsuttalelse konkludert med at det ikke medfører uttaksbeskatning for giver i et tilfelle der en far i forbindelse med generasjonsskifte overdro driftsbygninger til sine barn ved gavesalg.
Source: NARF
LES MER

27 aug - 2014

Utsatt frist for Scheel-utvalget

Utsatt frist for Scheel-utvalget
Utvalget som ble nedsatt for å vurdere selskapsbeskatning i lys av den internasjonale utviklingen har fått forlenget fristen for å levere sin innstilling til 2. desember.
Source: NARF
LES MER

18 aug - 2014

Forenklingskonferansen 2014

Forenklingskonferansen 2014
Tirsdag 9. september går Forenklingskonferansen av stabelen for første gang. Arrangører er NARF, NHO og revisorforeningen. Næringsminister Monica Mæland vil være tilstede sammen med andre sentrale personer fra myndigheter, politisk miljø og næringsliv.
Source: NARF
LES MER

15 aug - 2014

Pålegg om elektronisk innsending av årsregnskapet

Pålegg om elektronisk innsending av årsregnskapet
Fra 1. januar 2015 bortfaller adgangen til å sende årsregnskapet til Regnskapsregisteret på papir. I stedet blir det pliktig å sende elektronisk via Altinn.
Source: NARF
LES MER