23 39 66 70

Nyheter

13 aug - 2014

Siste frist for tidligrabatten på kurs er 20. august!

Siste frist for tidligrabatten på kurs er 20. august!
Dersom du melder deg på fagdagskurs i Norge innen 20. august oppnår du en tidligrabatt på kr 300 per kurs, under forutsetning av at påmeldingen foretas via narf.no/kurs.
Source: NARF
LES MER

11 aug - 2014

Høringsuttalelse: Ny klagenemndsordning for skatt og mva

Høringsuttalelse: Ny klagenemndsordning for skatt og mva
NARF avga 28. juli 2014 en høringsuttalelse vedrørende ny klagenemndsordning for skatt og mva.
Source: NARF
LES MER

08 jul - 2014

Endringer i reglene om frivillig registrering for utleie av fast eiendom

Endringer i reglene om frivillig registrering for utleie av fast eiendom
Med virkning fra 1. juli 2014 er det fastsatt nye regler for frivillig registrering for utleie av bygg/anlegg til bruk i avgiftspliktig eller kompensasjonsberettiget virksomhet.
Source: NARF
LES MER

04 jul - 2014

Konsernbidrag og endringsadgang – ny uttalelse fra Skattedirektoratet

Konsernbidrag og endringsadgang – ny uttalelse fra Skattedirektoratet
Skattedirektoratet behandler i uttalelsen spørsmålet om rekkevidden av endringsadgang, både med hensyn til hvilke selskaper i konsernet adgangen omfatter, endring for etterfølgende år, samt konsekvenser av omorganiseringer som endrer selskapsstrukturen.
Source: NARF
LES MER

03 jul - 2014

Har du tatt i bruk regnskapsføreruttalelsen?

Har du tatt i bruk regnskapsføreruttalelsen?
Regnskapsføreruttalelsen er en bekreftelse fra regnskapsfører på at regnskapsarbeidet er utført etter regelverket og god regnskapsføringsskikk. Den er således et kvalitetsstempel som kunden kan bruke overfor banker og andre av sine regnskapsbrukere.
Source: NARF
LES MER

01 jul - 2014

Regelendringer som gjelder fra 1. juli 2014

Regelendringer som gjelder fra 1. juli 2014
Her gis en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. juli 2014 på Finansdepartementets ansvarsområde. Oversikten er delt inn i områdene skatter, avgifter og finansmarkedene.
Source: NARF
LES MER

01 jul - 2014

Merverdiavgiftsloven § 8-8 – betaling via bank – forholdet til skjønn etter merverdiavgiftsloven § 18-1 – Skattedirektoratets fellesskriv av 27. juni 2014

Merverdiavgiftsloven § 8-8 – betaling via bank – forholdet til skjønn etter merverdiavgiftsloven § 18-1 – Skattedirektoratets fellesskriv av 27. juni 2014
Felleskrivet gjengis her ordrett og omhandler spørsmål knyttet til kravet om betaling via bank mv. som vilkår for fradragsrett for inngående MVA.
Source: NARF
LES MER

01 jul - 2014

Merverdiavgiftsloven § 6-14 – Overdragelse av virksomhet – Strukturkvoter – Skattedirektoratets fellesskriv 24.6.2014

Merverdiavgiftsloven § 6-14 – Overdragelse av virksomhet – Strukturkvoter – Skattedirektoratets fellesskriv 24.6.2014
Skrivet gjengis her ordrett. Skrivet gjelder overdragelse av strukturkvoter knyttet til fiskefartøyer er omfattet av avgiftsfritaket for varer og tjenester som omsettes som ledd i overdragelse av virksomhet.
Source: NARF
LES MER

30 jun - 2014

Vurdering av behov for utvidet oppbevaringstid

Vurdering av behov for utvidet oppbevaringstid
Skattedirektoratet har avgitt sin vurdering av behovet for lenger oppbevaringstid enn fem år for deler av regnskapsmaterialet eller enkelte bransjer.
Source: NARF
LES MER

26 jun - 2014

Ny standard for god regnskapsføringsskikk (GRFS)

Ny standard for god regnskapsføringsskikk (GRFS)
Styrene i NARF, Økonomiforbundet og Revisorforeningen har vedtatt en ny standard for god regnskapsføringsskikk (GRFS). Den nye standarden trer i kraft for regnskapsoppdrag som utføres 1. januar 2015 eller senere, og erstatter samtidig GRFS 0, 1, 2 og 3.
Source: NARF
LES MER