23 39 66 70

Nyheter

29 jun - 2015

Regelendringer fra 1. juli 2015

Regelendringer fra 1. juli 2015
Her gis en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. juli 2015 på Finansdepartementets ansvarsområde.
Source: NARF
Regelendringer fra 1. juli 2015

29 jun - 2015

Regelendringer fra 1. juli 2015

Regelendringer fra 1. juli 2015
Her gis en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. juli 2015 på Finansdepartementets ansvarsområde.
Source: NARF
Regelendringer fra 1. juli 2015

29 jun - 2015

Omsorgspenger også for frilansere og selvstendig næringsdrivende

Omsorgspenger også for frilansere og selvstendig næringsdrivende
Nå får også selvstendig næringsdrivende og frilansere rett på omsorgspenger ved fravær fra arbeidet ved barns sykdom.
Source: NARF
Omsorgspenger også for frilansere og selvstendig næringsdrivende

29 jun - 2015

Omsorgspenger også for frilansere og selvstendig næringsdrivende

Omsorgspenger også for frilansere og selvstendig næringsdrivende
Nå får også selvstendig næringsdrivende og frilansere rett på omsorgspenger ved fravær fra arbeidet ved barns sykdom.
Source: NARF
Omsorgspenger også for frilansere og selvstendig næringsdrivende

29 jun - 2015

Useriøse aktører i markedet for kassasystemer?

Useriøse aktører i markedet for kassasystemer?
Ny lov om kassasystemer er vedtatt, og mange i næringslivet må bytte kassasystem innen 2019. Ved kjøp av kassasystem blir det nå viktig å velge leverandør som oppdaterer systemet i samsvar med det nye regelverket.
Source: NARF
Useriøse aktører i markedet for kassasystemer?

29 jun - 2015

Tilsyn med oppdrag for foretak av allmenn interesse viser at risikostyringen må få større fokus

Tilsyn med oppdrag for foretak av allmenn interesse viser at risikostyringen må få større fokus
Finanstilsynet spør om pliktene etter risikostyringsforskriften oppfattes mer som et «formalkrav», enn som et system for styring og kontroll av regnskapsbedriften.
Source: NARF
Tilsyn med oppdrag for foretak av allmenn interesse viser at risikostyringen må få større fokus

29 jun - 2015

Tilsyn med oppdrag for foretak av allmenn interesse viser at risikostyringen må få større fokus

Tilsyn med oppdrag for foretak av allmenn interesse viser at risikostyringen må få større fokus
Finanstilsynet spør om pliktene etter risikostyringsforskriften oppfattes mer som et «formalkrav», enn som et system for styring og kontroll av regnskapsbedriften.
Source: NARF
Tilsyn med oppdrag for foretak av allmenn interesse viser at risikostyringen må få større fokus

28 jun - 2015

Regnskapsføreruttalelsen formidler kvalitet

Regnskapsføreruttalelsen formidler kvalitet
Med regnskapsføreruttalelsen kan regnskapsfører synliggjøre det kvalitetsarbeidet som ligger til grunn for årsregnskapet.
Source: NARF
Regnskapsføreruttalelsen formidler kvalitet

28 jun - 2015

Regnskapsføreruttalelsen formidler kvalitet

Regnskapsføreruttalelsen formidler kvalitet
Med regnskapsføreruttalelsen kan regnskapsfører synliggjøre det kvalitetsarbeidet som ligger til grunn for årsregnskapet.
Source: NARF
Regnskapsføreruttalelsen formidler kvalitet

28 jun - 2015

Forenklingskonferansen 2015 – programmet er klart

Forenklingskonferansen 2015 – programmet er klart
Konferansen samler næringsliv, politikere, myndigheter og forvaltning til konstruktiv dialog om forenkling.
Source: NARF
Forenklingskonferansen 2015 – programmet er klart