23 39 66 70

Regnskap

Regnskap

Vi hjelper deg med regnskapet fra A-Å. Vi ønsker å bistå våre kunder med alle prosesser med regnskapet, slik at det blir tilrettelagt for at kunden kan bruke mest mulig tid på sin kjernevirksomhet. Vi tilbyr systemer med integrering mellom kundens fakturasystem og vårt regnskapssystem, automatisk registrering av innbetalinger og mulighet for å se regnskapsrapporter og registrerte bilag i en egen nettportal. 

Vi tilbyr:

  • Bokføring
  • Fakturering
  • Remittering/betalinger
  • Levering av MVA-oppgave
  • Løpende oversikt ubetalte fakturaer
  • Rapportering, herunder avdelings- og prosjektregnskap.
  • Utarbeidelse av dokumentasjon og avstemminger til regnskapet.
Ønsker du mer informasjon?Kontakt oss på 23 39 66 70