23 39 66 70

Måned: september 2014

02 sep - 2014

Bindende forhåndsuttalelse – Virksomhetskravet ved omdanning fra ANS til AS

Bindende forhåndsuttalelse – Virksomhetskravet ved omdanning fra ANS til AS
Deltakerne i et ANS ønsket å omdanne selskapet til et AS etter reglene om skattefri omdanning i skatteloven § 11-20 jf. fsfin §§ 11-20-1 flg. ANSet drev salg og utleie av tomter (tomtefeste), og eide et større skogområde. Direktoratet kom etter en konkret vurdering til at ANSet drev virksomhet i form av tomtefeste og skogsbruk. ANSet oppfylte derfor virksomhetskravet i nevnte regler. Ett av…
Source: NARF
LES MER

02 sep - 2014

Levealdersjustering for offentlige/offentliglike tjenestepensjonsordninger

Levealdersjustering for offentlige/offentliglike tjenestepensjonsordninger
Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har utgitt en ny veiledning om regnskapsføring etter IAS 19 og NRS 6 av virkning av innføring av levealdersjustering for offentlige tjenestepensjonsordninger for personer født i 1954 og senere.
Source: NARF
LES MER

01 sep - 2014

NARF oppfordrer departementet til å begrense unntakene fra oppbevaringstiden

NARF oppfordrer departementet til å begrense unntakene fra oppbevaringstiden
NARF ber om færre unntak fra oppbevaringstiden på fem år enn det Skattedirektoratet har foreslått.
Source: NARF
LES MER

01 sep - 2014

Bindende forhåndsuttalelse – spørsmål om uttaksbeskatning ved generasjonsskifte

Bindende forhåndsuttalelse – spørsmål om uttaksbeskatning ved generasjonsskifte
Skattedirektoratet har i en bindende forhåndsuttalelse konkludert med at det ikke medfører uttaksbeskatning for giver i et tilfelle der en far i forbindelse med generasjonsskifte overdro driftsbygninger til sine barn ved gavesalg.
Source: NARF
LES MER