23 39 66 70

Lønn

Lønn

Vi beregner lønn basert på kundens lønnsgrunnlag og sender ut lønnsslipper. Vi tar oss av rapportering til offentlige myndigheter. Vi tilbyr også betaling av lønn, herunder forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift.

Vi har god kompetanse på lønnsregelverket, slik at problemstillinger rundt reiser og diett, fri telefon, fri bil m.v. blir tatt hånd om på en god måte.

Ønsker du mer informasjon?Kontakt oss på 23 39 66 70