23 39 66 70

Måned: mars 2015

05 mar - 2015

Forlenget selvangivelsesfrist til 31. mai for ektefeller til næringsdrivende

Forlenget selvangivelsesfrist til 31. mai for ektefeller til næringsdrivende
Ektefeller til næringsdrivende slipper å søke om utsettelse også i 2015.
Source: NARF
LES MER

04 mar - 2015

Røde flagg knyttet til driftsinntekter og varekostnader

Røde flagg knyttet til driftsinntekter og varekostnader
Finansregnskapet er den viktigste informasjonskilden for eksterne beslutningstakere. Banker legger stor vekt på rapporterte resultatstørrelser og egenkapital i forbindelse med vurdering av selskapets kredittverdighet.
Source: NARF
LES MER

04 mar - 2015

Erfaringer fra brukersupport om a-meldingen

Erfaringer fra brukersupport om a-meldingen
Etatenes fellesforvaltning (EFF) har samlet de mest aktuelle svarene fra brukersupport i et informasjonsskriv.
Source: NARF
LES MER

04 mar - 2015

NARF kritisk til sentrale forslag i utkast til skatteforvaltningslov

NARF kritisk til sentrale forslag i utkast til skatteforvaltningslov
Forslaget til den nye skatteforvaltningsloven samler forvaltningsreglene for skatt og avgift i én felles lov, og erstatter ligningsloven og en rekke saksbehandlingsregler i merverdiavgiftsloven, særavgiftsloven m.fl.
Source: NARF
LES MER

04 mar - 2015

Noen ledige plasser på medlemsmøte i Oslo 28. mai.

Noen ledige plasser på medlemsmøte i Oslo 28. mai.
Betraktninger rundt drivere i markedet, NARFs strategi og den teknologiske utviklingen. Regnskapsføring og krav til regnskap er i endring. Den teknologiske utviklingen er sannsynligvis den største driveren til denne endringen. Samtidig vil økende grad av konkurranse, endret kundeadferd og sannsynlig endring i rammebetingelsene – som følge av at flere viktige lover med stor betydning for bransje…
Source: NARF
Noen ledige plasser på medlemsmøte i Oslo 28. mai.

04 mar - 2015

Vi inviterer til gratis medlemsmøter i hele landet, mars – mai 2015

Vi inviterer til gratis medlemsmøter i hele landet, mars – mai 2015
Betraktninger rundt drivere i markedet, NARFs strategi og den teknologiske utviklingen.
Source: NARF
LES MER

02 mar - 2015

NOKUS-reglene og vilkåret om norsk kontroll

NOKUS-reglene og vilkåret om norsk kontroll
Skattefrie deltakere i NOKUS skal medregnes i vurderingen av om selskapet norsk-kontrollert.
Source: NARF
LES MER