23 39 66 70

Måned: juni 2015

24 jun - 2015

Fra forenklet til for enkelt?

Fra forenklet til for enkelt?
Skattedirektøren spør om det har blitt for enkelt, når over 400.000 ikke engang kaster et blikk på selvangivelsen.
Source: NARF
Fra forenklet til for enkelt?

24 jun - 2015

To nye NAV-søknader er digitalisert

To nye NAV-søknader er digitalisert
Skjemaene for foreldrepenger og arbeidsavklaringspenger er tilgjengelige i elektronisk utgave på nav.no.
Source: NARF
To nye NAV-søknader er digitalisert

24 jun - 2015

To nye NAV-søknader er digitalisert

To nye NAV-søknader er digitalisert
Skjemaene for foreldrepenger og arbeidsavklaringspenger er tilgjengelige i elektronisk utgave på nav.no.
Source: NARF
To nye NAV-søknader er digitalisert

22 jun - 2015

Forsinkelsesrenten settes ned til 9,00 prosent fra 1. juli 2015

Forsinkelsesrenten settes ned til 9,00 prosent fra 1. juli 2015
Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for annet halvår 2015. Rentesatsen skal være 9,00 prosent p.a.
Source: NARF
Forsinkelsesrenten settes ned til 9,00 prosent fra 1. juli 2015

22 jun - 2015

Forsinkelsesrenten settes ned til 9,00 prosent fra 1. juli 2015

Forsinkelsesrenten settes ned til 9,00 prosent fra 1. juli 2015
Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for annet halvår 2015. Rentesatsen skal være 9,00 prosent p.a.
Source: NARF
Forsinkelsesrenten settes ned til 9,00 prosent fra 1. juli 2015

22 jun - 2015

Eiendoms-ANS kunne omdannes skattefritt til AS uten å bli likvidert

Eiendoms-ANS kunne omdannes skattefritt til AS uten å bli likvidert
Hjemlene til de faste eiendommene ville være i behold hos det ansvarlige selskapet.
Source: NARF
Eiendoms-ANS kunne omdannes skattefritt til AS uten å bli likvidert

22 jun - 2015

Eiendoms-ANS kunne omdannes skattefritt til AS uten å bli likvidert

Eiendoms-ANS kunne omdannes skattefritt til AS uten å bli likvidert
Hjemlene til de faste eiendommene ville være i behold hos det ansvarlige selskapet.
Source: NARF
Eiendoms-ANS kunne omdannes skattefritt til AS uten å bli likvidert

19 jun - 2015

Aksjonærregisteret kan nå oppdateres løpende gjennom året

Aksjonærregisteret kan nå oppdateres løpende gjennom året
NARF anbefaler å ta denne muligheten i bruk, slik at endringer rapporteres samtidig med hendelsene.
Source: NARF
Aksjonærregisteret kan nå oppdateres løpende gjennom året

19 jun - 2015

Aksjonærregisteret kan nå oppdateres løpende gjennom året

Aksjonærregisteret kan nå oppdateres løpende gjennom året
NARF anbefaler å ta denne muligheten i bruk, slik at endringer rapporteres samtidig med hendelsene.
Source: NARF
Aksjonærregisteret kan nå oppdateres løpende gjennom året

19 jun - 2015

A-melding: Innrapportering av honorar til frilansere, politikere, tillitsmenn, styremedlemmer, støttekontakter mv

A-melding: Innrapportering av honorar til frilansere, politikere, tillitsmenn, styremedlemmer, støttekontakter mv
Slik skiller frilansere/oppdragstakere mv seg fra ordinære arbeidsforhold.
Source: NARF
A-melding: Innrapportering av honorar til frilansere, politikere, tillitsmenn, styremedlemmer, støttekontakter mv