23 39 66 70

Måned: juni 2015

19 jun - 2015

A-melding: Innrapportering av honorar til frilansere, politikere, tillitsmenn, styremedlemmer, støttekontakter mv

A-melding: Innrapportering av honorar til frilansere, politikere, tillitsmenn, styremedlemmer, støttekontakter mv
Slik skiller frilansere/oppdragstakere mv seg fra ordinære arbeidsforhold.
Source: NARF
A-melding: Innrapportering av honorar til frilansere, politikere, tillitsmenn, styremedlemmer, støttekontakter mv

19 jun - 2015

A-melding: Riktig rapportering av sesongarbeidere

A-melding: Riktig rapportering av sesongarbeidere
Arbeidstakere som bare jobber i perioder/sesonger, som for eksempel kioskmedarbeidere, jordbærplukkere, skiinstruktører, ferievikarer og så videre, skal som regel registreres med arbeidsforhold bare i de månedene de er i arbeid.
Source: NARF
A-melding: Riktig rapportering av sesongarbeidere

19 jun - 2015

A-melding: Riktig rapportering av sesongarbeidere

A-melding: Riktig rapportering av sesongarbeidere
Arbeidstakere som bare jobber i perioder/sesonger, som for eksempel kioskmedarbeidere, jordbærplukkere, skiinstruktører, ferievikarer og så videre, skal som regel registreres med arbeidsforhold bare i de månedene de er i arbeid.
Source: NARF
A-melding: Riktig rapportering av sesongarbeidere

18 jun - 2015

NARF møtte statssekretær Jørgen Næsje for å understreke våre viktigste innsigelser mot ny skatteforvaltningslov

NARF møtte statssekretær Jørgen Næsje for å understreke våre viktigste innsigelser mot ny skatteforvaltningslov
Ny skatteforvaltningslov vil berøre alle landets skattytere. Skal rettssikkerheten ivaretas er det vår påstand at veiledningsplikten må bedres og at sanksjonssystemet må endres i forhold til det foreliggende forslag til ny lov.
Source: NARF
NARF møtte statssekretær Jørgen Næsje for å understreke våre viktigste innsigelser mot ny skatteforvaltningslov

18 jun - 2015

NARF møtte i dag statssekretær Jørgen Næsje for å understreke våre viktigste innsigelser mot ny skatteforvaltningslov

NARF møtte i dag statssekretær Jørgen Næsje for å understreke våre viktigste innsigelser mot ny skatteforvaltningslov
Ny skatteforvaltningslov vil berøre alle landets skattytere. Skal rettssikkerheten ivaretas er det vår påstand at veiledningsplikten må bedres og at sanskjonssystemet må endres i forhold til det foreliggende forslag til ny lov.
Source: NARF
NARF møtte i dag statssekretær Jørgen Næsje for å understreke våre viktigste innsigelser mot ny skatteforvaltningslov

18 jun - 2015

Til høsten 2015 skifter NARF navn til Regnskap Norge

Til høsten 2015 skifter NARF navn til Regnskap Norge
Som mange har fått med seg skifter NARF navn til Regnskap Norge. Selve gjennomføringen av endringen skjer mot høsten 2015. Foreningen vil fortsatt ha NARF som avsenderidentitet på våre internettsider, nyhetsbrev, m.m. inntil videre.
Source: NARF
Til høsten 2015 skifter NARF navn til Regnskap Norge

18 jun - 2015

Til høsten 2015 skifter NARF navn til Regnskap Norge

Til høsten 2015 skifter NARF navn til Regnskap Norge
Som mange har fått med seg skifter NARF navn til Regnskap Norge. Selve gjennomføringen av endringen skjer mot høsten 2015. Foreningen vil fortsatt ha NARF som avsenderidentitet på våre internettsider, nyhetsbrev, m.m. inntil videre.
Source: NARF
Til høsten 2015 skifter NARF navn til Regnskap Norge

16 jun - 2015

God bokføringsskikk – nye standarder og uttalelser

God bokføringsskikk – nye standarder og uttalelser
Bokføringsstandardstyret har vedtatt en ny bokføringsstandard, NBS 8 Siderordnede spesifikasjoner. Videre er det vedtatt to nye uttalelser om god bokføringsskikk, GBS 16 Internettsalg og GBS 17 Tidspunkt for dagsoppgjør for serveringssteder.
Source: NARF
God bokføringsskikk – nye standarder og uttalelser

16 jun - 2015

God bokføringsskikk – nye standarder og uttalelser

God bokføringsskikk – nye standarder og uttalelser
Bokføringsstandardstyret har vedtatt en ny bokføringsstandard, NBS 8 Siderordnede spesifikasjoner. Videre er det vedtatt to nye uttalelser om god bokføringsskikk, GBS 16 Internettsalg og GBS 17 Tidspunkt for dagsoppgjør for serveringssteder.
Source: NARF
God bokføringsskikk – nye standarder og uttalelser

15 jun - 2015

Gunstige lånebetingelser grunnet tjenestepensjonsordning ble ikke vurdert som rimelig lån i arbeidsforhold

Gunstige lånebetingelser grunnet tjenestepensjonsordning ble ikke vurdert som rimelig lån i arbeidsforhold
Skattedirektoratet legger til grunn at det samme gjelder fritak for etableringsgebyr.
Source: NARF
Gunstige lånebetingelser grunnet tjenestepensjonsordning ble ikke vurdert som rimelig lån i arbeidsforhold