23 39 66 70

A-ordningen: Utfordringene ved bytte av regnskapsfører og lønnssystem blir enklere

15 sep - 2015

A-ordningen: Utfordringene ved bytte av regnskapsfører og lønnssystem blir enklere

A-ordningen: Utfordringene ved bytte av regnskapsfører og lønnssystem blir enklere
Det er ikke lenger nødvendig å melde sluttdato i gammelt lønnssystem. Ny startdato må heller ikke meldes i nytt system.
Source: NARF
A-ordningen: Utfordringene ved bytte av regnskapsfører og lønnssystem blir enklere