23 39 66 70

Nyheter

22 jun - 2015

Eiendoms-ANS kunne omdannes skattefritt til AS uten å bli likvidert

Eiendoms-ANS kunne omdannes skattefritt til AS uten å bli likvidert
Hjemlene til de faste eiendommene ville være i behold hos det ansvarlige selskapet.
Source: NARF
Eiendoms-ANS kunne omdannes skattefritt til AS uten å bli likvidert

19 jun - 2015

Aksjonærregisteret kan nå oppdateres løpende gjennom året

Aksjonærregisteret kan nå oppdateres løpende gjennom året
NARF anbefaler å ta denne muligheten i bruk, slik at endringer rapporteres samtidig med hendelsene.
Source: NARF
Aksjonærregisteret kan nå oppdateres løpende gjennom året

19 jun - 2015

Aksjonærregisteret kan nå oppdateres løpende gjennom året

Aksjonærregisteret kan nå oppdateres løpende gjennom året
NARF anbefaler å ta denne muligheten i bruk, slik at endringer rapporteres samtidig med hendelsene.
Source: NARF
Aksjonærregisteret kan nå oppdateres løpende gjennom året

19 jun - 2015

A-melding: Innrapportering av honorar til frilansere, politikere, tillitsmenn, styremedlemmer, støttekontakter mv

A-melding: Innrapportering av honorar til frilansere, politikere, tillitsmenn, styremedlemmer, støttekontakter mv
Slik skiller frilansere/oppdragstakere mv seg fra ordinære arbeidsforhold.
Source: NARF
A-melding: Innrapportering av honorar til frilansere, politikere, tillitsmenn, styremedlemmer, støttekontakter mv

19 jun - 2015

A-melding: Innrapportering av honorar til frilansere, politikere, tillitsmenn, styremedlemmer, støttekontakter mv

A-melding: Innrapportering av honorar til frilansere, politikere, tillitsmenn, styremedlemmer, støttekontakter mv
Slik skiller frilansere/oppdragstakere mv seg fra ordinære arbeidsforhold.
Source: NARF
A-melding: Innrapportering av honorar til frilansere, politikere, tillitsmenn, styremedlemmer, støttekontakter mv

19 jun - 2015

A-melding: Riktig rapportering av sesongarbeidere

A-melding: Riktig rapportering av sesongarbeidere
Arbeidstakere som bare jobber i perioder/sesonger, som for eksempel kioskmedarbeidere, jordbærplukkere, skiinstruktører, ferievikarer og så videre, skal som regel registreres med arbeidsforhold bare i de månedene de er i arbeid.
Source: NARF
A-melding: Riktig rapportering av sesongarbeidere

19 jun - 2015

A-melding: Riktig rapportering av sesongarbeidere

A-melding: Riktig rapportering av sesongarbeidere
Arbeidstakere som bare jobber i perioder/sesonger, som for eksempel kioskmedarbeidere, jordbærplukkere, skiinstruktører, ferievikarer og så videre, skal som regel registreres med arbeidsforhold bare i de månedene de er i arbeid.
Source: NARF
A-melding: Riktig rapportering av sesongarbeidere

18 jun - 2015

NARF møtte statssekretær Jørgen Næsje for å understreke våre viktigste innsigelser mot ny skatteforvaltningslov

NARF møtte statssekretær Jørgen Næsje for å understreke våre viktigste innsigelser mot ny skatteforvaltningslov
Ny skatteforvaltningslov vil berøre alle landets skattytere. Skal rettssikkerheten ivaretas er det vår påstand at veiledningsplikten må bedres og at sanksjonssystemet må endres i forhold til det foreliggende forslag til ny lov.
Source: NARF
NARF møtte statssekretær Jørgen Næsje for å understreke våre viktigste innsigelser mot ny skatteforvaltningslov

18 jun - 2015

NARF møtte i dag statssekretær Jørgen Næsje for å understreke våre viktigste innsigelser mot ny skatteforvaltningslov

NARF møtte i dag statssekretær Jørgen Næsje for å understreke våre viktigste innsigelser mot ny skatteforvaltningslov
Ny skatteforvaltningslov vil berøre alle landets skattytere. Skal rettssikkerheten ivaretas er det vår påstand at veiledningsplikten må bedres og at sanskjonssystemet må endres i forhold til det foreliggende forslag til ny lov.
Source: NARF
NARF møtte i dag statssekretær Jørgen Næsje for å understreke våre viktigste innsigelser mot ny skatteforvaltningslov

18 jun - 2015

Til høsten 2015 skifter NARF navn til Regnskap Norge

Til høsten 2015 skifter NARF navn til Regnskap Norge
Som mange har fått med seg skifter NARF navn til Regnskap Norge. Selve gjennomføringen av endringen skjer mot høsten 2015. Foreningen vil fortsatt ha NARF som avsenderidentitet på våre internettsider, nyhetsbrev, m.m. inntil videre.
Source: NARF
Til høsten 2015 skifter NARF navn til Regnskap Norge