23 39 66 70

Nyheter

20 mar - 2015

Regelråd nærmer seg

Regelråd nærmer seg
Regjeringen har i høringsnotat fremmet forslag om opprettelse av et regelråd.
Source: NARF
LES MER

20 mar - 2015

Regelråd nærmer seg

Regelråd nærmer seg
Regjeringen har i høringsnotat fremmet forslag om opprettelse av et regelråd.
Source: NARF
Regelråd nærmer seg

20 mar - 2015

Omsetningen i revisjonsforetakene øker, men omsetning fra revisjon har sunket

Omsetningen i revisjonsforetakene øker, men omsetning fra revisjon har sunket
For regnskapsåret 2013 utgjorde omsetning fra klienter som ikke har revisjonsplikt eller kan fravelge revisor 4,2 % av totalomsetningen.
Source: NARF
Omsetningen i revisjonsforetakene øker, men omsetning fra revisjon har sunket

20 mar - 2015

Omsetningen i revisjonsforetakene øker, men omsetning fra revisjon har sunket

Omsetningen i revisjonsforetakene øker, men omsetning fra revisjon har sunket
For regnskapsåret 2013 utgjorde omsetning fra klienter som ikke har revisjonsplikt eller kan fravelge revisor 4,2 % av totalomsetningen.
Source: NARF
LES MER

20 mar - 2015

Rettsrådsmonopolet står for fall

Rettsrådsmonopolet står for fall
Advokatlovutvalget har lagt frem sitt forslag til ny advokatlov der utvalget foreslår at det åpnes opp for at alle kan gi juridisk bistand, at advokaters taushetsplikt lovfestes, og at alle advokater forsikres via en kollektiv ansvarsforsikring.
Source: NARF
Rettsrådsmonopolet står for fall

20 mar - 2015

Rettsrådsmonopolet står for fall

Rettsrådsmonopolet står for fall
Advokatlovutvalget har lagt frem sitt forslag til ny advokatlov der utvalget foreslår at det åpnes opp for at alle kan gi juridisk bistand, at advokaters taushetsplikt lovfestes, og at alle advokater forsikres via en kollektiv ansvarsforsikring.
Source: NARF
LES MER

17 mar - 2015

Tips og råd til deg som vurderer å gå over til digital regnskapsproduksjon

Tips og råd til deg som vurderer å gå over til digital regnskapsproduksjon
En eventuell overgang fra manuell til digital regnskapsproduksjon innebærer at du må ta stilling til en rekke forhold. Det handler blant annet om strategi og veivalg, teknologi, organisering, arbeidsfordeling, prispolitikk og kundesentrisitet.
Source: NARF
Tips og råd til deg som vurderer å gå over til digital regnskapsproduksjon

17 mar - 2015

Tips og råd til deg som vurderer å gå over til digital regnskapsproduksjon

Tips og råd til deg som vurderer å gå over til digital regnskapsproduksjon
En eventuell overgang fra manuell til digital regnskapsproduksjon innebærer at du må ta stilling til en rekke forhold. Det handler blant annet om strategi og veivalg, teknologi, organisering, arbeidsfordeling, prispolitikk og kundesentrisitet.
Source: NARF
LES MER

16 mar - 2015

Skatt Øst ønsker tips om uautoriserte regnskapsførere

Skatt Øst ønsker tips om uautoriserte regnskapsførere
Dette er et viktig ledd i arbeidet med å bidra til at kunder søker autorisert bistand og i å redusere antall useriøse aktører i bransjen.
Source: NARF
Skatt Øst ønsker tips om uautoriserte regnskapsførere

16 mar - 2015

Skatt Øst ønsker tips om uautoriserte regnskapsførere

Skatt Øst ønsker tips om uautoriserte regnskapsførere
Dette er et viktig ledd i arbeidet med å bidra til at kunder søker autorisert bistand og i å redusere antall useriøse aktører i bransjen.
Source: NARF
LES MER