23 39 66 70

Nyheter

15 okt - 2014

Prinsipputtalelse om omklassifisering av lån

Prinsipputtalelse om omklassifisering av lån
Skattedirektoratet har 10. oktober 2014 gitt en prinsipputtalelse som beskriver hvordan den skattemessige behandlingen blir i enkelte typetilfeller når et ikke-reelt lån omklassifiseres til lønn eller utbytte, men hvor det opplyste mellomværende har variert fra år til år. Skattedirektoratet uttaler at reduksjoner i mellomværende mellom aksjonær og selskap som skjer før det er iverksatt…
Source: NARF
LES MER

15 okt - 2014

Mer fleksible arbeidstidsregler

Mer fleksible arbeidstidsregler
Regjeringens forslag om endringer i arbeidsmiljøloven har vært på høring. NARF svarer med ønske om mer fleksible arbeidstidsregler.
Source: NARF
LES MER

10 okt - 2014

Husk at enkeltpersonforetak som driver regnskapsførervirksomhet må sende inn årsregnskap mv.

Husk at enkeltpersonforetak som driver regnskapsførervirksomhet må sende inn årsregnskap mv.
Finanstilsynet har kritisert 189 regnskapsførere som er innehaver av enkeltpersonforetak for ikke å ha utarbeidet og sendt inn årsregnskap, årsberetning og eventuelt revisjonsberetning.
Source: NARF
LES MER

09 okt - 2014

Bruk av arbeidsgivers bil på tjenestereise med overnatting, arbeidsgiveravgift

Bruk av arbeidsgivers bil på tjenestereise med overnatting, arbeidsgiveravgift
Skattedirektoratet har avsagt en bindende forhåndsuttalelse vedrørende arbeidsgivers plikt til å betale arbeidsgiveravgift ved ansattes bruk av tjenestebil på reise med overnatting.
Source: NARF
LES MER

08 okt - 2014

A-ordningen: Innhent informasjon om personaldata på dine lønnskunder

A-ordningen: Innhent informasjon om personaldata på dine lønnskunder
NARF har i samarbeid med regnskapsførere utarbeidet et skjema som kan benyttes overfor lønnskunder for å få innhentet korrekt informasjon om personaldata i forbindelse med a-ordningen som trer i kraft i 2015.
Source: NARF
LES MER

08 okt - 2014

Statsbudsjettet 2015 – Forslag til skatte- og avgiftsendringer

Statsbudsjettet 2015 – Forslag til skatte- og avgiftsendringer
Redusert formuesskatt og økt registreringsgrense for merverdiavgift er blant det som foreslås i årets statsbudsjett. Her får du en oppsummering av endringsforslagene.
Source: NARF
LES MER

07 okt - 2014

A-meldingen: Dato for siste lønnsendring og endring av stillingsprosent kan settes til 1.1.2015

A-meldingen: Dato for siste lønnsendring og endring av stillingsprosent kan settes til 1.1.2015
Det er først når lønn eller stillingsprosent endres på et senere tidspunkt, reelle datoer er viktige.
Source: NARF
LES MER

07 okt - 2014

Høringsutkast til bokføringsstandard om sideordnede spesifikasjoner

Høringsutkast til bokføringsstandard om sideordnede spesifikasjoner
Bokføringsstandardstyret legger i høringsutkastet til grunn at lovgivningen ikke er til hinder for bruk av sideordnede spesifikasjoner, men at visse forutsetninger må oppfylles.
Source: NARF
LES MER

03 okt - 2014

Hva må du som regnskapsfører forberede før a-ordningen trer i kraft?

Hva må du som regnskapsfører forberede før a-ordningen trer i kraft?
For å få best mulig start på den nye måten å innrapportere lønnsinformasjon på, er det helt nødvendig å starte forberedelsene i god tid før 2015.
Source: NARF
LES MER

03 okt - 2014

Konkurstallet øker

Konkurstallet øker
I september økte antallet konkurser og tvangsavviklinger med 23,3 prosent sammenlignet med september i fjor, melder Brønnøysundregistrene. I løpet av de ni første månedene i år var økningen 6,1 prosent.
Source: NARF
LES MER