23 39 66 70

Nyheter

03 okt - 2014

Alle arbeidsgivere må fra nyttår forholde seg til a-ordningen

Alle arbeidsgivere må fra nyttår forholde seg til a-ordningen
Den såkalte «a-ordningen» er den nye måten å innrapportere informasjon om arbeidstakere og lønn på til skatteetaten, NAV og SSB.
Source: NARF
LES MER

02 okt - 2014

Mval. § 8-1 – Fradragsrett for inngående merverdiavgift – Skattedirektoratets brev 28. januar 2014

Mval. § 8-1 – Fradragsrett for inngående merverdiavgift – Skattedirektoratets brev 28. januar 2014
Spørsmål om fradragsrett for avgift på kostnader knyttet til salg av to eiendomsselskaper (AS) som har inngått i en fellesregistrering med morselskapet
Source: NARF
LES MER

02 okt - 2014

Registrering av mindreårige i mva-registeret – mval § 2-1 første ledd første punktum – Skattedirektoratets fellesskriv av 18. september 2014

Registrering av mindreårige i mva-registeret – mval § 2-1 første ledd første punktum – Skattedirektoratets fellesskriv av 18. september 2014
Mindreårige som har fylt 15 år kan på visse vilkår registreres på eget navn i Merverdiavgiftsregisteret. Dette kan være aktuelt f.eks for unge bloggere og app-utvilkere
Source: NARF
LES MER

29 sep - 2014

Fakturering av kredittkort – oppfølging av finansinstitusjoners praktisering

Fakturering av kredittkort – oppfølging av finansinstitusjoners praktisering
Finanstilsynet har gjennomført en undersøkelse som viser at de fleste finansieringsforetakene nå oppfyller det vesentligste av retningslinjene for fakturering av kredittkort, men at de bør informere tydeligere om kostnadene ved å bruke kredittkort.
Source: NARF
LES MER

29 sep - 2014

Høringsutkast til endringer i GRFS som følge av a-ordningen

Høringsutkast til endringer i GRFS som følge av a-ordningen
Bransjestandardutvalget har sendt på høring forslag til endringer i god regnskapsføringsskikk (GRFS) som følge av innføringen av a-ordningen på lønnsområdet fra 1. januar 2015.
Source: NARF
LES MER

26 sep - 2014

Bruken av EHF-fakturaer øker stadig

Bruken av EHF-fakturaer øker stadig
Antall kjøpere som kan motta EHF-fakturaer har på et år økt fra drøye 5.000 til over 27.000. Antall EHF-fakturaer som utstedes hver måned har samtidig økt fra nesten 270.000 til over 780.000.
Source: NARF
LES MER

19 sep - 2014

Regnskapslovutvalg oppnevnt

Regnskapslovutvalg oppnevnt
Det er oppnevnt et utvalg som skal gjennomgå regnskapsloven med sikte på å modernisere og forenkle regelverket, samt tilpasse de norske reglene til nytt EØS-regelverk på området.
Source: NARF
LES MER

11 sep - 2014

Registrering i Foretaksregisteret innen årsskiftet

Registrering i Foretaksregisteret innen årsskiftet
Melding om beslutning om fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling må være mottatt elektronisk innen 20.10.14. Gjennomføringsmeldinger og andre meldinger innsendt elektronisk etter 10.12.14 kan være vanskelig å få registrert.
Source: NARF
LES MER

10 sep - 2014

Praksisendring for varsel ved for sent innlevert regnskap

Praksisendring for varsel ved for sent innlevert regnskap
Regnskapsregisteret vil heretter benytte elektronisk varsling ved for sen innlevering av årsregnskapet. Varselet vil også gå til regnskapsfører.
Source: NARF
LES MER

10 sep - 2014

Skal bli best på forenkling i Europa

Skal bli best på forenkling i Europa
Det sa Næringsminister Monica Mæland på Forenklingskonferansen 2014.
Source: NARF
LES MER