23 39 66 70

År: 2014

23 des - 2014

Feil hos halvparten som skal føre personallister

Feil hos halvparten som skal føre personallister
Regnskapsfører kan bidra med å etablere rutiner.
Source: NARF
LES MER

23 des - 2014

Regelendringer fra 1. januar 2015

Regelendringer fra 1. januar 2015
Her gis en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. januar 2015 på Finansdepartementets ansvarsområde. Oversikten er delt inn i områdene skatter, avgifter og finansmarkedene.
Source: NARF
LES MER

17 des - 2014

Endringer i GRFS som følge av a-ordningen

Endringer i GRFS som følge av a-ordningen
Bransjestandardutvalget har oppdatert standard for god regnskapsføringsskikk (GRFS) som følge av innføringen av a-ordningen fra 1. januar 2015. Det er i tillegg gjort enkelte andre mindre justeringer i standarden.
Source: NARF
LES MER

17 des - 2014

Pliktig å foreta risikovurdering av lønnsoppdrag ved inngangen til 2015

Pliktig å foreta risikovurdering av lønnsoppdrag ved inngangen til 2015
Plikten omfatter regnskapsførerselskaper som kjører lønn og/eller produserer a-meldinger for kunder.
Source: NARF
LES MER

16 des - 2014

Mva-fradrag for Segway og el-sykkel

Mva-fradrag for Segway og el-sykkel
Næringsdrivende som vurderer å kjøpe Segway eller el-sykkel til bruk i avgiftspliktig virksomhet bør gjøre det umiddelbart for å oppnå mva-fradrag. Det vil etter all sannsynlighet komme en forskriftsendring som avskjærer mva-fradrag.
Source: NARF
LES MER

16 des - 2014

Skattekort for 2015 kan bestilles

Skattekort for 2015 kan bestilles
Det blir raskere å få svar på skattekortbestillinger.
Source: NARF
LES MER

12 des - 2014

Overgangsordningen for krav til rapportering om samfunnsansvar videreføres

Overgangsordningen for krav til rapportering om samfunnsansvar videreføres
Endringene i regnskapsloven om rapportering om samfunnsansvar trådte i kraft 01.06.13, med overgangsregler i påvente av forskrifter som regulerer rapportering etter internasjonale standarder. Overgangsreglene videreføres for regnskapsårene 2014 og 2015.
Source: NARF
LES MER

12 des - 2014

Revidert veiledning levealdersjustering

Revidert veiledning levealdersjustering
Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledningen om levealdersjustering for offentlige/offentliglike tjenestepensjonsordninger.
Source: NARF
LES MER

11 des - 2014

Visma kjøper Finale Systemer AS og Mokastet Data AS

Visma kjøper Finale Systemer AS og Mokastet Data AS
Oppkjøpene innebærer at årsoppgjørssystemene Finale Årsoppgjør og Total Årsoppgjør blir del av Vismas produktportefølje.
Source: NARF
LES MER

10 des - 2014

Fra årsskiftet må årsregnskaper leveres elektronisk

Fra årsskiftet må årsregnskaper leveres elektronisk
Årsregnskaper som sendes pr post til Regnskapsregisteret vil bli returnert uten saksbehandling.
Source: NARF
LES MER