23 39 66 70

Måned: juni 2015

30 jun - 2015

Utredning om ny regnskapslov

Utredning om ny regnskapslov
Regnskapslovutvalget har avlagt sin første delutredning om ny regnskapslov. Kjernen i utredningen er hvordan den norske regnskapslovgivningen kan tilpasses EUs gjeldende regnskapsdirektiv.
Source: NARF
Utredning om ny regnskapslov

30 jun - 2015

Utredning om ny regnskapslov

Utredning om ny regnskapslov
Regnskapslovutvalget har avlagt sin første delutredning om ny regnskapslov. Kjernen i utredningen er hvordan den norske regnskapslovgivningen kan tilpasses EUs gjeldende regnskapsdirektiv.
Source: NARF
Utredning om ny regnskapslov

30 jun - 2015

1. juli 2015 blir leasing/leie av elbil i lengre avtalte perioder enn 30 dager og omsetning av batterier til elbil mva-fritatt.

1. juli 2015 blir leasing/leie av elbil i lengre avtalte perioder enn 30 dager og omsetning av batterier til elbil mva-fritatt.
Endringen gjelder også eksisterende leasingforhold.
Source: NARF
1. juli 2015 blir leasing/leie av elbil i lengre avtalte perioder enn 30 dager og omsetning av batterier til elbil mva-fritatt.

30 jun - 2015

1. juli 2015 blir leasing/leie av elbil i lengre avtalte perioder enn 30 dager og omsetning av batterier til elbil mva-fritatt.

1. juli 2015 blir leasing/leie av elbil i lengre avtalte perioder enn 30 dager og omsetning av batterier til elbil mva-fritatt.
Endringen gjelder også eksisterende leasingforhold.
Source: NARF
1. juli 2015 blir leasing/leie av elbil i lengre avtalte perioder enn 30 dager og omsetning av batterier til elbil mva-fritatt.

30 jun - 2015

Regulering av grunnbeløpet fra 1. mai 2015

Regulering av grunnbeløpet fra 1. mai 2015
Det nye grunnbeløpet er fastsatt til 90 068 kroner.
Source: NARF
Regulering av grunnbeløpet fra 1. mai 2015

30 jun - 2015

Regulering av grunnbeløpet fra 1. mai 2015

Regulering av grunnbeløpet fra 1. mai 2015
Det nye grunnbeløpet er fastsatt til 90 068 kroner.
Source: NARF
Regulering av grunnbeløpet fra 1. mai 2015

29 jun - 2015

Regelendringer fra 1. juli 2015

Regelendringer fra 1. juli 2015
Her gis en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. juli 2015 på Finansdepartementets ansvarsområde.
Source: NARF
Regelendringer fra 1. juli 2015

29 jun - 2015

Regelendringer fra 1. juli 2015

Regelendringer fra 1. juli 2015
Her gis en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. juli 2015 på Finansdepartementets ansvarsområde.
Source: NARF
Regelendringer fra 1. juli 2015

29 jun - 2015

Omsorgspenger også for frilansere og selvstendig næringsdrivende

Omsorgspenger også for frilansere og selvstendig næringsdrivende
Nå får også selvstendig næringsdrivende og frilansere rett på omsorgspenger ved fravær fra arbeidet ved barns sykdom.
Source: NARF
Omsorgspenger også for frilansere og selvstendig næringsdrivende

29 jun - 2015

Omsorgspenger også for frilansere og selvstendig næringsdrivende

Omsorgspenger også for frilansere og selvstendig næringsdrivende
Nå får også selvstendig næringsdrivende og frilansere rett på omsorgspenger ved fravær fra arbeidet ved barns sykdom.
Source: NARF
Omsorgspenger også for frilansere og selvstendig næringsdrivende