23 39 66 70

Måned: juli 2014

08 jul - 2014

Endringer i reglene om frivillig registrering for utleie av fast eiendom

Endringer i reglene om frivillig registrering for utleie av fast eiendom
Med virkning fra 1. juli 2014 er det fastsatt nye regler for frivillig registrering for utleie av bygg/anlegg til bruk i avgiftspliktig eller kompensasjonsberettiget virksomhet.
Source: NARF
LES MER

04 jul - 2014

Konsernbidrag og endringsadgang – ny uttalelse fra Skattedirektoratet

Konsernbidrag og endringsadgang – ny uttalelse fra Skattedirektoratet
Skattedirektoratet behandler i uttalelsen spørsmålet om rekkevidden av endringsadgang, både med hensyn til hvilke selskaper i konsernet adgangen omfatter, endring for etterfølgende år, samt konsekvenser av omorganiseringer som endrer selskapsstrukturen.
Source: NARF
LES MER

03 jul - 2014

Har du tatt i bruk regnskapsføreruttalelsen?

Har du tatt i bruk regnskapsføreruttalelsen?
Regnskapsføreruttalelsen er en bekreftelse fra regnskapsfører på at regnskapsarbeidet er utført etter regelverket og god regnskapsføringsskikk. Den er således et kvalitetsstempel som kunden kan bruke overfor banker og andre av sine regnskapsbrukere.
Source: NARF
LES MER

01 jul - 2014

Regelendringer som gjelder fra 1. juli 2014

Regelendringer som gjelder fra 1. juli 2014
Her gis en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. juli 2014 på Finansdepartementets ansvarsområde. Oversikten er delt inn i områdene skatter, avgifter og finansmarkedene.
Source: NARF
LES MER

01 jul - 2014

Merverdiavgiftsloven § 8-8 – betaling via bank – forholdet til skjønn etter merverdiavgiftsloven § 18-1 – Skattedirektoratets fellesskriv av 27. juni 2014

Merverdiavgiftsloven § 8-8 – betaling via bank – forholdet til skjønn etter merverdiavgiftsloven § 18-1 – Skattedirektoratets fellesskriv av 27. juni 2014
Felleskrivet gjengis her ordrett og omhandler spørsmål knyttet til kravet om betaling via bank mv. som vilkår for fradragsrett for inngående MVA.
Source: NARF
LES MER

01 jul - 2014

Merverdiavgiftsloven § 6-14 – Overdragelse av virksomhet – Strukturkvoter – Skattedirektoratets fellesskriv 24.6.2014

Merverdiavgiftsloven § 6-14 – Overdragelse av virksomhet – Strukturkvoter – Skattedirektoratets fellesskriv 24.6.2014
Skrivet gjengis her ordrett. Skrivet gjelder overdragelse av strukturkvoter knyttet til fiskefartøyer er omfattet av avgiftsfritaket for varer og tjenester som omsettes som ledd i overdragelse av virksomhet.
Source: NARF
LES MER