23 39 66 70

Måned: oktober 2014

31 okt - 2014

Elektronisk innrapportering for boligselskap og boligsameier

Elektronisk innrapportering for boligselskap og boligsameier
I tråd med regjeringens strategi om Digitalt førstevalg moderniserer Skatteetaten sine systemer for mottak og kontroll av grunnlagsdata. Moderniseringen medfører endringer for innrapporteringen av likningsopplysninger for boligselskap og boligsameier
Source: NARF
LES MER

31 okt - 2014

Personallister er ikke på plass

Personallister er ikke på plass
Mer enn halvparten av virksomhetene som er pålagt personallister gjør feil. Og en fjerdedel av de kontrollerte blir bøtelagt på grunn av at feilene er alvorlige.
Source: NARF
LES MER

31 okt - 2014

Rett til avskrivning på ervervet forretningsverdi ved kjøp av fastlegeavtale

Rett til avskrivning på ervervet forretningsverdi ved kjøp av fastlegeavtale
Høyesterett har nylig avsagt en prinsipiell dom vedrørende den skatterettslige klassifiseringen av verdien av retten til kommunalt basistilskudd etter overdragelse av legepraksis. Klassisfiseringen har betydning for retten til skattemessige avskrivninger
Source: NARF
LES MER

31 okt - 2014

Endring i notekrav om nærstående parter

Endring i notekrav om nærstående parter
Finansdepartementet har endret forskriftsbestemmelser om noteopplysninger om nærstående parter for andre enn små foretak. Det er gjort enkelte unntak for transaksjoner med foretak som står det offentlige nær.
Source: NARF
LES MER

29 okt - 2014

Uttak fra selskaper – skatteplikt?

Uttak fra selskaper – skatteplikt?
I tilfeller hvor det tas ut eiendeler, varer eller tjenester fra et selskap på annen måte enn ved ordinært salg eller annen form for realisasjon til markedspris, vil det være behov for å vurdere om dette utløser skatteplikt for selskapet.
Source: NARF
LES MER

27 okt - 2014

Skatteattest og mva-attest i Altinn

Skatteattest og mva-attest i Altinn
Skatteetaten har lansert selvbetjeningsløsning for bestilling av attester. Fra og med uke 42 kan du bestille attest for skatt og merverdiavgift via Altinn. Flere attesttyper vil bli gjort tilgjengelige etter hvert.
Source: NARF
LES MER

27 okt - 2014

MVA – Reviderte retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift

MVA – Reviderte retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift
Skattedirektoratet reviderte 21. oktober 2014 retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift. NARF mener endringene innebærer et stort skritt i retning av å bringe tilleggsavgiftsregelverket i tråd med den alminnelige rettsfølelse.
Source: NARF
LES MER

24 okt - 2014

DFØ og Difi roadshow – elektronisk faktura og e-handel

DFØ og Difi roadshow – elektronisk faktura og e-handel
DFØ og Difi ønsker at enda flere skal ta i bruk elektronisk faktura og e-handel. Derfor legger de ut på et roadshow til en rekke norske byer. Neste ut er Tromsø den 30. oktober.
Source: NARF
LES MER

23 okt - 2014

A-ordningen: Foreta prøveinnsending av a-melding i høst

A-ordningen: Foreta prøveinnsending av a-melding i høst
De fleste lønnssystemer har åpnet eller vil åpne for prøveinnsending av a-melding i løpet av høsten.
Source: NARF
LES MER

22 okt - 2014

Hva kan virksomheten hete?

Hva kan virksomheten hete?
Skal du starte virksomhet er det ikke nok å ha en god forretningside. Du må i tillegg ta stilling til en rekke lovpålagte plikter, herunder hva virksomheten kan hete.
Source: NARF
LES MER