23 39 66 70

År: 2015

25 sep - 2015

A-ordningen: Sjekk tilbakemeldingen

A-ordningen: Sjekk tilbakemeldingen
Rapporteringsjobben er ikke ferdig før du har kontrollert tilbakemeldingen og rettet eventuelle feil.
Source: NARF
A-ordningen: Sjekk tilbakemeldingen

25 sep - 2015

Bindende forhåndsuttalelse – Fradragsberettiget tap ved gavesalg

Bindende forhåndsuttalelse – Fradragsberettiget tap ved gavesalg
Skattyter planla å overføre kunstsamling til sine tre barn ved gavesalg. Hans kostpris for samlingen var lavere enn dagens markedsverdi. Skattedirektoratet vurderer i uttalelsen både fradragsretten ved gavesalg og hvilken inngangsverdi mottakerne vil få.
Source: NARF
Bindende forhåndsuttalelse – Fradragsberettiget tap ved gavesalg

24 sep - 2015

Standard dataformat i god fremdrift

Standard dataformat i god fremdrift
Standard dataformat spesifiseres og dokumenteres i disse dager
Source: NARF
Standard dataformat i god fremdrift

23 sep - 2015

Kan mitt investeringsselskap kjøpe tv, iPad, kunst eller båt?

Kan mitt investeringsselskap kjøpe tv, iPad, kunst eller båt?
Kan det være lønnsomt å kjøpe private eiendeler som hytter, båter, leiligheter o.l i selskapet? Eller er det forbundet med skatte- og avgiftsmessige problemer? Dersom du skal bruke dette privat er det svært ugunstig å eie det gjennom et aksjeselskap. Har du fritidsbåt i selskapet er det nærmest å be om bokettersyn forteller Svein Harald Wiik. Investeringsselskap reiser en rekke privatøkonomiske…
Source: NARF
Kan mitt investeringsselskap kjøpe tv, iPad, kunst eller båt?

18 sep - 2015

Bør du ta ut ekstraordinært utbytte nå?

Bør du ta ut ekstraordinært utbytte nå?
Statsbudsjettet fremlegges 7. oktober og mye av spenningen knytter seg til hvorvidt deler av Scheel-utvalgets forslag blir fremmet som lovforslag. Blir det reduksjoner i selskapsskattesatsen, og blir det skjerpet eierbeskatning?
Source: NARF
Bør du ta ut ekstraordinært utbytte nå?

17 sep - 2015

Tøffe menn tar ikke backup, men gråter ofte

Tøffe menn tar ikke backup, men gråter ofte
Det å være forberedt på en katastrofe handler om mye mer enn backup. Det å ha en fungerende plan for hvordan man skal håndtere en krise er det som kan hjelpe deg gjennom den. Dette krever at man lager planen, øver på den og reviderer den. Det er mange eksempler på virksomheter som har hatt lidd unødvendige store økonomiske tap fordi de ikke har vært forberedt på en katastrofe forteller Hans…
Source: NARF
Tøffe menn tar ikke backup, men gråter ofte

16 sep - 2015

Vi er nå Regnskap Norge!

Vi er nå Regnskap Norge!
Etter en lang og grundig prosess er vi stolte over å ta i bruk navnet Regnskap Norge på alle flater – med ny logo og visuell profil.
Source: NARF
Vi er nå Regnskap Norge!

15 sep - 2015

A-ordningen: Utfordringene ved bytte av regnskapsfører og lønnssystem blir enklere

A-ordningen: Utfordringene ved bytte av regnskapsfører og lønnssystem blir enklere
Det er ikke lenger nødvendig å melde sluttdato i gammelt lønnssystem. Ny startdato må heller ikke meldes i nytt system.
Source: NARF
A-ordningen: Utfordringene ved bytte av regnskapsfører og lønnssystem blir enklere

15 sep - 2015

A-ordningen: Utfordringene ved bytte regnskapsfører og lønnssystem blir enklere

A-ordningen: Utfordringene ved bytte regnskapsfører og lønnssystem blir enklere
Det er ikke lenger nødvendig å melde sluttdato i gammelt lønnssystem. Ny startdato må heller ikke meldes i nytt system.
Source: NARF
A-ordningen: Utfordringene ved bytte regnskapsfører og lønnssystem blir enklere

14 sep - 2015

Bindende forhåndsuttalelse – Betinget skattefritak ved reinvestering etter brann

Bindende forhåndsuttalelse – Betinget skattefritak ved reinvestering etter brann
Skattedirektoratet har i en bindende forhåndsuttalelse (BFU 5/15) konkludert med at gjenoppbygging på ny tomt etter brann, oppfylte vilkårene for betinget skattefritak ved reinvestering etter skatteloven § 14-70.
Source: NARF
Bindende forhåndsuttalelse – Betinget skattefritak ved reinvestering etter brann