23 39 66 70

Måned: mars 2015

27 mar - 2015

Krav til utdanning og praksis for å oppnå autorisasjon

Krav til utdanning og praksis for å oppnå autorisasjon
Vi får ofte spørsmål om hva som trengs av utdanning og praksis for å oppnå autorisasjon som regnskapsfører. I denne artikkelen redegjør vi for kravene.
Source: NARF
LES MER

25 mar - 2015

MVA – Krav til dokumentasjon og bokføring ved fellesanskaffelser og utlegg

MVA – Krav til dokumentasjon og bokføring ved fellesanskaffelser og utlegg
Skattedirektoratet har avgitt en prinsipputtalelse om bokføring og avgiftsmessig behandling ved fellesanskaffelser. Uttalelsen er basert på rundskriv nr 40 fra 1975 og er kun en bekreftelse og offentliggjøring av gjeldende praksis.
Source: NARF
MVA – Krav til dokumentasjon og bokføring ved fellesanskaffelser og utlegg

25 mar - 2015

MVA – Krav til dokumentasjon og bokføring ved fellesanskaffelser og utlegg

MVA – Krav til dokumentasjon og bokføring ved fellesanskaffelser og utlegg
Skattedirektoratet har avgitt en prinsipputtalelse om bokføring og avgiftsmessig behandling ved fellesanskaffelser. Uttalelsen er basert på rundskriv nr 40 fra 1975 og er kun en bekreftelse og offentliggjøring av gjeldende praksis.
Source: NARF
LES MER

20 mar - 2015

Månedslønnen økte med 3,2 prosent i 2014

Månedslønnen økte med 3,2 prosent i 2014
Gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse for alle ansatte utgjorde 42 300 kroner per 3. kvartal 2014. Lønn i offentlig sektor øker betydelig mer enn i privat sektor.
Source: NARF
Månedslønnen økte med 3,2 prosent i 2014

20 mar - 2015

Månedslønnen økte med 3,2 prosent i 2014

Månedslønnen økte med 3,2 prosent i 2014
Gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse for alle ansatte utgjorde 42 300 kroner per 3. kvartal 2014. Lønn i offentlig sektor øker betydelig mer enn i privat sektor.
Source: NARF
LES MER

20 mar - 2015

Regelråd nærmer seg

Regelråd nærmer seg
Regjeringen har i høringsnotat fremmet forslag om opprettelse av et regelråd.
Source: NARF
Regelråd nærmer seg

20 mar - 2015

Regelråd nærmer seg

Regelråd nærmer seg
Regjeringen har i høringsnotat fremmet forslag om opprettelse av et regelråd.
Source: NARF
LES MER

20 mar - 2015

Omsetningen i revisjonsforetakene øker, men omsetning fra revisjon har sunket

Omsetningen i revisjonsforetakene øker, men omsetning fra revisjon har sunket
For regnskapsåret 2013 utgjorde omsetning fra klienter som ikke har revisjonsplikt eller kan fravelge revisor 4,2 % av totalomsetningen.
Source: NARF
Omsetningen i revisjonsforetakene øker, men omsetning fra revisjon har sunket

20 mar - 2015

Omsetningen i revisjonsforetakene øker, men omsetning fra revisjon har sunket

Omsetningen i revisjonsforetakene øker, men omsetning fra revisjon har sunket
For regnskapsåret 2013 utgjorde omsetning fra klienter som ikke har revisjonsplikt eller kan fravelge revisor 4,2 % av totalomsetningen.
Source: NARF
LES MER

20 mar - 2015

Rettsrådsmonopolet står for fall

Rettsrådsmonopolet står for fall
Advokatlovutvalget har lagt frem sitt forslag til ny advokatlov der utvalget foreslår at det åpnes opp for at alle kan gi juridisk bistand, at advokaters taushetsplikt lovfestes, og at alle advokater forsikres via en kollektiv ansvarsforsikring.
Source: NARF
Rettsrådsmonopolet står for fall