23 39 66 70

Nyheter

18 jun - 2015

Til høsten 2015 skifter NARF navn til Regnskap Norge

Til høsten 2015 skifter NARF navn til Regnskap Norge
Som mange har fått med seg skifter NARF navn til Regnskap Norge. Selve gjennomføringen av endringen skjer mot høsten 2015. Foreningen vil fortsatt ha NARF som avsenderidentitet på våre internettsider, nyhetsbrev, m.m. inntil videre.
Source: NARF
Til høsten 2015 skifter NARF navn til Regnskap Norge

16 jun - 2015

God bokføringsskikk – nye standarder og uttalelser

God bokføringsskikk – nye standarder og uttalelser
Bokføringsstandardstyret har vedtatt en ny bokføringsstandard, NBS 8 Siderordnede spesifikasjoner. Videre er det vedtatt to nye uttalelser om god bokføringsskikk, GBS 16 Internettsalg og GBS 17 Tidspunkt for dagsoppgjør for serveringssteder.
Source: NARF
God bokføringsskikk – nye standarder og uttalelser

16 jun - 2015

God bokføringsskikk – nye standarder og uttalelser

God bokføringsskikk – nye standarder og uttalelser
Bokføringsstandardstyret har vedtatt en ny bokføringsstandard, NBS 8 Siderordnede spesifikasjoner. Videre er det vedtatt to nye uttalelser om god bokføringsskikk, GBS 16 Internettsalg og GBS 17 Tidspunkt for dagsoppgjør for serveringssteder.
Source: NARF
God bokføringsskikk – nye standarder og uttalelser

15 jun - 2015

Gunstige lånebetingelser grunnet tjenestepensjonsordning ble ikke vurdert som rimelig lån i arbeidsforhold

Gunstige lånebetingelser grunnet tjenestepensjonsordning ble ikke vurdert som rimelig lån i arbeidsforhold
Skattedirektoratet legger til grunn at det samme gjelder fritak for etableringsgebyr.
Source: NARF
Gunstige lånebetingelser grunnet tjenestepensjonsordning ble ikke vurdert som rimelig lån i arbeidsforhold

15 jun - 2015

Gunstige lånebetingelser grunnet tjenestepensjonsordning ble ikke vurdert som rimelig lån i arbeidsforhold

Gunstige lånebetingelser grunnet tjenestepensjonsordning ble ikke vurdert som rimelig lån i arbeidsforhold
Skattedirektoratet legger til grunn at det samme gjelder fritak for etableringsgebyr.
Source: NARF
Gunstige lånebetingelser grunnet tjenestepensjonsordning ble ikke vurdert som rimelig lån i arbeidsforhold

15 jun - 2015

Ny rutine for innsending av sykepengekrav fra 15. juni 2015

Ny rutine for innsending av sykepengekrav fra 15. juni 2015
Sykmeldingens del D skal sendes til NAV forvaltning i den ansattes bostedsfylke.
Source: NARF
Ny rutine for innsending av sykepengekrav fra 15. juni 2015

15 jun - 2015

Ny rutine for innsending av sykepengekrav fra 15. juni 2015

Ny rutine for innsending av sykepengekrav fra 15. juni 2015
Sykmeldingens del D skal sendes til NAV forvaltning i den ansattes bostedsfylke.
Source: NARF
Ny rutine for innsending av sykepengekrav fra 15. juni 2015

11 jun - 2015

NARF endrer navn til Regnskap Norge

NARF endrer navn til Regnskap Norge
På NARFs årsmøte i Bergen vedtok generalforsamlingen enstemmig å skifte navn på foreningen fra NARF – Norges Autoririserte Regnskapsføreres Forening – til Regnskap Norge. Begrunnelsen for navneskiftet er å kunne representere profesjonen på en bedre måte og vise dens kompetansebredde utover basis regnskapsføring.   – Regnskapsbransjen er i endring og gjennomgår en modernisering. Som bransjeorgan…
Source: NARF
NARF endrer navn til Regnskap Norge

11 jun - 2015

NARF skifter navn til Regnskap Norge

NARF skifter navn til Regnskap Norge
På NARFs årsmøte i Bergen vedtok generalforsamlingen enstemmig å skifte navn på foreningen fra NARF – Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening – til Regnskap Norge.
Source: NARF
NARF skifter navn til Regnskap Norge

11 jun - 2015

Bokføringsloven med kommentarer i oppdatert og utvidet 2. utgave

Bokføringsloven med kommentarer i oppdatert og utvidet 2. utgave
Kommentarutgaven til bokføringsloven er oppdatert og utvidet. Det har vært store endringer i reglene siden 1. utgave kom i 2013, og boken er et «must» for regnskapsførere, revisorer mv. NARF-medlemmer får 25 % rabatt ved kjøp av boken.
Source: NARF
Bokføringsloven med kommentarer i oppdatert og utvidet 2. utgave