23 39 66 70

Nyheter

30 mar - 2015

Frist for levering av a-melding for mars er 8. april

Frist for levering av a-melding for mars er 8. april
Det er gitt én ekstra dag i forbindelse med påsken.
Source: NARF
LES MER

28 mar - 2015

Revisjonspliktevalueringen viser gode resultater

Revisjonspliktevalueringen viser gode resultater
Frivillig revisjon har samlet sett gitt en nettobesparelse for selskapene på 1,6 milliarder, samtidig med at øvrige effekter er små. Resultatene viser at endringen har vært riktig.
Source: NARF
Revisjonspliktevalueringen viser gode resultater

27 mar - 2015

Revisjonspliktevalueringen viser gode resultater

Revisjonspliktevalueringen viser gode resultater
Frivillig revisjon har samlet sett gitt en nettobesparelse for selskapene på 1,6 milliarder, samtidig med at de negative effektene er små. Dette fremgår av evalueringsrapporten som ble fremlagt i dag.
Source: NARF
LES MER

27 mar - 2015

MVA – Fradrag for begravelsesbiler – prinsipputtalelse

MVA – Fradrag for begravelsesbiler – prinsipputtalelse
Skattedirektoreatet uttaler at begravelsesbiler er omfattet av av fradragsretten etter merverdiavgiftsloven § 8-1.
Source: NARF
MVA – Fradrag for begravelsesbiler – prinsipputtalelse

27 mar - 2015

MVA – Fradrag for begravelsesbiler – prinsipputtalelse

MVA – Fradrag for begravelsesbiler – prinsipputtalelse
Skattedirektoreatet uttaler at begravelsesbiler er omfattet av av fradragsretten etter merverdiavgiftsloven § 8-1.
Source: NARF
LES MER

27 mar - 2015

Krav til utdanning og praksis for å oppnå autorisasjon

Krav til utdanning og praksis for å oppnå autorisasjon
Vi får ofte spørsmål om hva som trengs av utdanning og praksis for å oppnå autorisasjon som regnskapsfører. I denne artikkelen redegjør vi for kravene.
Source: NARF
LES MER

25 mar - 2015

MVA – Krav til dokumentasjon og bokføring ved fellesanskaffelser og utlegg

MVA – Krav til dokumentasjon og bokføring ved fellesanskaffelser og utlegg
Skattedirektoratet har avgitt en prinsipputtalelse om bokføring og avgiftsmessig behandling ved fellesanskaffelser. Uttalelsen er basert på rundskriv nr 40 fra 1975 og er kun en bekreftelse og offentliggjøring av gjeldende praksis.
Source: NARF
MVA – Krav til dokumentasjon og bokføring ved fellesanskaffelser og utlegg

25 mar - 2015

MVA – Krav til dokumentasjon og bokføring ved fellesanskaffelser og utlegg

MVA – Krav til dokumentasjon og bokføring ved fellesanskaffelser og utlegg
Skattedirektoratet har avgitt en prinsipputtalelse om bokføring og avgiftsmessig behandling ved fellesanskaffelser. Uttalelsen er basert på rundskriv nr 40 fra 1975 og er kun en bekreftelse og offentliggjøring av gjeldende praksis.
Source: NARF
LES MER

20 mar - 2015

Månedslønnen økte med 3,2 prosent i 2014

Månedslønnen økte med 3,2 prosent i 2014
Gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse for alle ansatte utgjorde 42 300 kroner per 3. kvartal 2014. Lønn i offentlig sektor øker betydelig mer enn i privat sektor.
Source: NARF
Månedslønnen økte med 3,2 prosent i 2014

20 mar - 2015

Månedslønnen økte med 3,2 prosent i 2014

Månedslønnen økte med 3,2 prosent i 2014
Gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse for alle ansatte utgjorde 42 300 kroner per 3. kvartal 2014. Lønn i offentlig sektor øker betydelig mer enn i privat sektor.
Source: NARF
LES MER